HOOGEVEEN, provincie Drenthe. Ontstaan na 1630 als veenkolonie van de 'Compagnie van 5000 morgen'; in de 19de eeuw agrarisch verzorgingscentrum en in de jaren na 1920 ontwikkeld tot industrieplaats. In de Alteveer en Schutstraat nog enkele aardige gevels, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

† † †
    
Hervormde kerk.
In 1652 gesticht. De huidige driebeukige hallenkerk (1766≠1804) ontstond door de vergroting van een laat-17de-eeuwse kruiskerk.

Museum Venendal (Hoofdstraat 9).
Het museum in een herenhuis uit 1653 heeft gereedschappen die bij de turfwinning gebruikt werden.

Omgeving:
Echten
(4 km W).
Het omgrachte Huis te Echten is een voornaam landhuis uit de 18de eeuw met resten van oudere gebouwen.

Ruinen (10 km NW).
Het tufstenen benedendeel van het schip en de toren van de hervormde kerk (aan de fraaie Brink) dateren vermoedelijk nog uit de tijd dat hier de kapel van een benedictijnenklooster stond. De toren stamt uit 1423 en kreeg zijn spits waarschijnlijk in 1663.
Onder de pastorie bevindt zich nog een kloosterkelder.
Ten oosten van het dorp staat het voormalige Posthuis te Anholt met topgevel, tapkast, oude tegels en een 18de-eeuwse schouw. Hier verwisselden vroeger de postdiensten van paard.
De Oudheidkamer (Smeestraat 12) laat een boerderijkamer in oude stijl zien.

Ruinerwold (17 km W).
De oorspronkelijk romaanse hervormde kerk in de buurtschap Blijdenstein werd in de 15de eeuw verbouwd.
Aan de Dr. Larijweg, de zgn. Bovenboer, en aan de weg Meppel-Ruinen liggen vele bijzonder rijke boerderijen uit de 18de en 19de eeuw.

Ten Arlo, 3 km ten zuidwesten van Hoogeveen.
Een vijftal boerderijen, in een mooie, rustige omgeving:
dat is Ten Arlo, een buurtschap behorende bij de gemeente
 De Wolden, De buurtschap is gelegen tussen de A28 en de N48 vlakbij knooppunt Hoogeveen.
Gemeentehuis staat in Zuidwolde. Vier van de boerderijen staan op de monumentenlijst. Ze zijn gebouwd aan het einde van de 18e eeuw. De mooiste hebben een gevel die aan een statig herenhuis doet denken.

Vroeger bestond Ten Arlo
behalve uit boerderijen met hun landerijen ook uit een gemeenschappelijk veengebied. In de Tachtigjarige Oorlog, toen hun land veel van het krijgsbedrijf te lijden had, verkochten de boeren van Ten Arlo het recht tot vervening van een gedeelte van het veengebied ten noorden van hun dorp aan de familie Van Echten, van het nabij gelegen Huis te Echten. Door deze grondverkoop konden ze hun achterstallige tienden, die zij krachtens een middeleeuws recht aan de Van Echtens verschuldigd waren, afbetalen.

De Van Echtens begonnen met de ontginning van deze gronden in 1651.
Uit de veenafgravingen is de nederzetting Hoogeveen ontstaan, die later tot de gelijknamige industrieplaats uitgroeide.
In 1656 richtten de boeren van Ten Arlo en het nabije Steenbergen de Zuidwolde Compagnie op en begonnen met de ontginning van de zuidelijk gelegen hoogveen gebieden. De winst die ze hiermee behaalden was zo groot dat ze reeds na drie jaar het recht van tienden konden afkopen.

In 1847 werd de marke van Ten Arlo
(het gemeenschappelijke grondgebied) verdeeld. De zandwegen en het jachtrecht bleven echter van de gemeenschap. In 1981 werd hier een landschappelijk fraai gesitueerd fietspad aangelegd.
Een wandeling van Ten Arlo naar Zuidwolde voert u door een afwisselend natuurgebied.
Bezienswaardighede
n
Boerderijen uit het einde van de 18e eeuw. Niet te bezichtigen.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland