NAARDEN, provincie Noord-Holland. De stad, vroeger hoofdplaats van het Gooi, werd na verwoesting door krijgsgeweld in 1350 meer landinwaarts weer opgebouwd; vandaar het opvallend regelmatige stratenpatroon. De strategische ligging werd de stad vaker fataal. In 1572 werd Naarden uitgemoord en platgebrand door de Spanjaarden, in 1672 ingenomen door de Fransen. Daarna werden moderne fortificaties aangelegd, die de stad in haar ontwikkeling fnuikten, maar nu haar trots vormen. Het gave complex van zes omgrachte bastions met ravelijnen, het geheel omgeven door een buitenste verdedigingsgordel of 'enveloppe', is uniek in Nederland, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

† † †
    
Comeniuskapel (Kloosterstraat).
De laatgotische kapel uit de 15de eeuw hoorde oorspronkelijk bij een klooster en werd in 1934 gerestaureerd ter ere van de Tsjechische theoloog en pedagoog Johannes Amos Comenius (Komensky), die zijn land moest ontvluchten, de laatste 14 jaar van zijn leven in ballingschap in Amsterdam woonde en hier in 1670 werd begraven. Van binnen door moderne Tsjechische kunstenaars gedecoreerd. Een standbeeld uit 1957 (door V. Makovsky) staat aan de zuidelijke uitvalsweg.

Grote Kerk of St.- Vituskerk (NH).
De grote laatgotische basiliek met stenen gewelven in zijbeuken en kooromgang en houten tongewelven in koor en middenschip ontstond rond 1500; de hoge toren is iets ouder. De zuilkapitelen in het koor zijn versierd met afbeeldingen van mensen, dieren en monsters, de zuilen van het schip hebben bladkapitelen. Het tongewelf van koor en schip is beschilderd met interessante taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament. De 20 panelen uit 1518 zijn van een onbekende schilder. Aan het rijkgesneden koorhek uit 1531 zijn laatgotische en renaissancistische invloeden te zien. De overige inrichting dateert uit het begin van de 17de eeuw.

Spaanse Huis (Turfpoortstraat 27).
Hier stond het raadhuis waar in 1572 de afslachting van de bevolking door de Spaanse troepen begon. In 1615 werd het gebouw verbouwd tot Waag; een gevelsteen met reliŽf toont de moordpartij.

Stadhuis.
Het stadhuis is een mooi renaissancegebouw uit 1601 met twee rijkversierde trapgevels. Binnen bevindt zich o.a. een schilderij van de brandschatting van Naarden in 1572.

Comenius Museum (Turfpoortstraat 27); na afspraak te bezoeken.

Vestingmuseum (Westwalstraat 6).
Het museum in het bastion Turfpoort geeft een goed idee van de geschiedenis van Naarden als vestingstad.

Andere bezienswaardigheden.
In de Kloosterstraat (nrs. 9, 11 en 13) staan enkele huizen met mooie vroeg 17de≠eeuw se voorgevels.
Tegenover de Nieuwe Haven het witgepleisterde Groot Arsenaal uit 1676 en daarnaast het Klein Arsenaal uit 1728.

Omgeving:
Blaricum
(6 km ZO).
Het Gooise dorp met mooie oude boerderijen heeft zijn landelijke karakter goed behouden (beschermd dorpsgezicht). De hervormde kerk werd in 1696 opnieuw opgetrokken na een brand van het middeleeuwse gebouw, en bestaat uit een toren en een eenbeukig schip. Sinds het einde van de 19de eeuw hebben hier bekende schilders als Jozef IsraŽls en Piet Mon≠driaan vertoefd.

Bussum (2 km Z).
De St.-Vituskerk (RK), grote neogotische basiliek door P.J.H. en J.Th.J. Cuypers.
In deze stad is veel werk te zien van de architect K. de Bazel, o.m. de arbeiderswijk tussen Huizerweg en Voormeulenweg (1913≠1923).

Huizen (5 km 0).
In het vroegere vissersdorp werd vooral 's zondags nog vaak de oude klederdracht gedragen. Het oudste deel van de hoger gelegen hervormde kerk is een vermoedelijk vroeg-15de-eeuwse toren; koor en schip uit de tweede helft van de l5de eeuw werden later verbouwd.

Laren (5 km ZO).
Oudste dorp in het Gooi. In de dorpskern nog enkele oude boerderijen met typische hulsthagen en leilinden. Op de mooie brink bevindt zich nog de vijver waarin vroeger de schapen werden gewassen en gedrenkt. De hervormde kerk, met toren en schip, maar zonder koor, ontstond rond 1500.

In de St.-Jansbasiliek (RK),
die met haar twee hoge torens het gezicht van het omliggende landschap bepaalt, begint de grote jaarlijkse St.-Jansprocessie (de eerste zondag na St.-Jan = 24 juni).

De Postkoets (1977-1979; Klaaskampen, Schouten≠bosje), curieus gebouw bestaande uit zowel winkels als woningen, gebouwd door J. Verhoeven.

Het Singer Museum (Oude Drift 1) werd in 1956 gesticht door de Nederlandse weduwe van de Amerikaanse schilder William Henry Singer jr. De verzameling van het echtpaar vormde de basis van het museumbezit. In de collectie o.a. Nederlandse en Franse kunst uit de 19de en 20ste eeuw, waaronder werk uit de Haagse en Amsterdamse School.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland