ROERMOND, provincie Limburg. Al in de 10de eeuw was er een nederzetting bij de uitmonding van de Roer in de Maas. In de 13de eeuw groeide die uit tot een stad, die tot enige bloei kwam door handel en lakennijverheid. Hoofdstad van het Gelderse 'Overkwartier' bleef na 1648 in Spaanse, later Oostenrijkse handen. In 1944 hebben oorlogshandelingen veel schade aangericht in de oude binnenstad, die niettemin een gemoedelijke sfeer heeft behouden, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland
 
    

Roermond MunsterkerkO.-L.-Vrouwe-Munsterkerk (Munsterplein).
Toen Franse troepen in 1797 de cisterciŽnzer-vrouwenabdij verwoestten, bleef alleen de hoogst waarschijnlijk kort na de stichting van de abdij begonnen O.-L.-Vrouwekerk behouden; het is een pronkstuk van de laatromaanse Rijnlandse bouwtrant. De overwelfde kruisbasiliek heeft een klaverbladvormige oostpartij en een hoge westbouw. De kerk is tussen 1863-1890 door PJ.H. Cuypers gerestaureerd. Daarbij werden i.p.v. de 18de-eeuwse klokkentoren de twee westelijke torens gebouwd, die waarschijnlijk in de 13de eeuw al voorzien waren, maar waarvan men wegens de slechte gesteldheid van de bodem had afgezien. De oostelijke torens kregen bij deze restauratie een vierkante boven≠bouw. In de loop van de laatste jaren werden in het koor belangwekkende resten van de oorspronkelijk ornamentele en figurale muurschilderingen blootgelegd. Onder de koepel bevindt zich de in de 19de eeuw beschilderde graftombe voor de stichter van de abdij, graaf Gerard van Gelre (t 1229), en zijn vrouw Margaretha van Brabant (Ü 1231). Van belang is ook de Brabantse altaarretabel uit rond 1530.

St.-Christoffelkathedraal (achter de Markt).
In 1410 als parochiekerk gesticht op de plaats van een ouder gebouw; de kerk werd in de loop van de 15de en misschien ook 16de eeuw vergroot met twee zij koren van ongeveer gelijke grootte als het hoofdkoor en twee verdere zijbeuken. De ranke, hoge toren, ingebouwd in het schip, kreeg na de Tweede Wereldoorlog een nieuwe bekroning, die enige gelijkenis vertoont met de vroegere barokke spits uit 1663. Door de talrijke ingrepen maakt de kerk vanbinnen geen bijzonder mooie indruk, ondanks een aantal rijke interieurstukken: een renaissancistisch Sacramentsaltaar uit 1593, 16de-eeuwse koorbanken, een vroeg 18de-eeuwse rijk gesneden preekstoel, Rubens' schilderij van het hoofd van de gekruisigde Christus en T. Wille≠boorts Bosschaerts 'Hemelvaart van Christus'. De kleurige gebrandschilderde glazen door Joep Nicolas (1897≠1972) zal niet iedereen kunnen waarderen.

Voormalige Minderbroederskerk (NH; Minderbroederssingel).
Het veelhoekige koor en het aansluitende deel van de middenbeuk dateren uit de tijd rond 1400. De overige delen van de in steen overwelfde hallenkerk ontstonden in de 15de en 16de eeuw. In het mooie inwendige zien we ornamentele gewelfschilderingen, die bij de restauratie in 1906 (door P.J.H. Cuypers) werden aangebracht overeenkomstig gevonden sporen.

Voormalig Karthuizerklooster (Groot Seminarie; Swalmerstraat hoek Bethlehemstraat).
Bewaard gebleven zijn nog de vermoedelijk 15de-eeuwse kapel, die in de 18de eeuw van een rococostucplafond werd voorzien, en de 18de-eeuwse kloostergang.

Stadhuis (Markt).
Gebouwd rond 1700, in 1880 lelijk verbouwd en in 1955 gerestaureerd; het bezit enkele portretten van de Spaanse heersers over de Zuidelijke Nederlanden.

Standbeeld van Cuypers (Munsterplein).
De belangrijke architect PJ.H. Cuypers (1827-1921) is in Roermond geboren; zijn standbeeld is van August Falise (1875-1935).
Gemeentemuseum Hendrik Luyten≠Dr. Cuypers (Andersonweg 8).
Voormalig woonhuis en werkplaats van Cuypers.

Andere bezienswaardigheden.
De Rattentoren
aan de voet van de St.≠Christoffelkathedraal
dateert vermoedelijk uit de 14de eeuwen is een overblijfsel van de middeleeuwse versterkingen.

Cuypers bouwde in 1887 de Bisschoppelijke Grafkapel als neoromaanse centraalbouw.

Het huidige verpleeghuis Louisahuis (Munsterplein hoek Pollartstraat), oorspronkelijk Prinsenhof, ontstond tussen 1681≠1700.

Huis Brugstraat 7 heeft nog een laatgotische topgevel uit het begin van de 16de eeuw.

Het St.-Josephgesticht in de Neerstraat is een prachtig behouden herenhuis uit 1666.

Stedelijk museum
Het Stedelijk Museum Roermond laat u kennismaken met de rijke cultuurgeschiedenis van de stad en met bepalende tendensen in de eigentijdse kunst en vormgeving. De collectie bevat onder andere werk van de Roermondse kunstenaars Pierre Cuypers, Henry Luyten en Joep Nicolas.De Maasplassen: recreatiegebied bij uitstek
In Midden-Limburg, vlakbij de stad Roermond, ligt een uitgestrekt waterrecreatiegebied; de Maasplassen. Het gebied meet een oppervlakte van circa 3000 ha, en heeft de fervente watersporter alsook de recreant veel te bieden. Aan de Maasplassen treft men dagstranden, jachthavens, campings en bungalowparken. Er zijn uitstekende zeil- en surfmogelijkheden. Aantrekkelijke oeverplaatsen in dit gebied zijn o.a. Thorn, Wessem, Stevensweert en Maasbracht.

Omgeving
Beesel (9 km N).
Aan de oostrand van het dorp staat Nieuwenbroek, een omgracht herenhuis uit het midden van de 16de eeuw met fraaie trapgevels. Het torenvormige portaal van het voorhof is 18de-eeuws.

Haelen (5 km NW).
Van het middeleeuwse kasteel Aldengoor staat nog een ronde bakstenen toren (vermoedelijk 15de-eeuws), omsloten door twee 18de-eeuwse woonvleugels.

Schuttersfeest EchtHerkenbosch (13 km ZO).  
Het vroeggotische mergelsteenkoor van de rooms-katholieke kerk dateert uit de 13de eeuw; het heeft steunberen, spitsboogfriezen en een zesdelig kruisribgewelf.

Horn (2 km NW).
Kasteel Horn, reeds in 1243 vermeld, was het stamslot van de heren, later graven, van Horn. De bekendste van hen, Philip de Montmorency, werd in 1568, samen met Lamoraal, graaf van Egmond, in Brussel onthoofd op last van koning Filips II. Tegenwoordig bestaat de burcht uit een hoge ringmuur en twee 13de-eeuwse halfronde torens. De woonvleugel, in de loop van de tijd uitgebreid en gemoderniseerd, is in 1948 grotendeels afgebrand, maar werd tus≠sen 1954-1957 gerestaureerd.

Maasniel (1 km 0).
Huis De Thoren
aan de zuidrand van het dorp bezit nog een 16de-eeuwse vleugel met een rank torentje en een vierkante toren (beide 15de-eeuws). Huis De Tegeleie aan de NO-rand, een 17de-eeuws adellijk huis met vierkante toren, dient tegenwoordig als boerderij.

Montfort (8 km ZW).
In de rooms-katholieke kerk bevindt zich een romaans doopbekken en een laatgotische Sint-Anna te DrieŽn, toegeschreven aan de Meester van Elsloo. Van het ooit belangrijke kasteel Montfort bleef na de verwoesting door de Fransen in 1794 slechts een ruÔne over, waarin de veelhoekige plattegrond met vijf ronde torens nog herkenbaar is.

St.-OdiliŽnberg (3 km Z).
De mooi op een hoogte boven de Roer gelegen parochiekerk, een romaanse kruisbasiliek, was ooit een kerk van een kanunnikenstift en daarna van een klooster, tot ze eind 17de eeuw vernieuwd werd en de plaats innam van de oude parochiekerk. De middenbeuk is vermoedelijk 11de-eeuws, koor en torens waarschijnlijk uit de tijd rond 1200. De oorspronkelijke parochiekerk, aan de noordzijde van de huidige, heeft op de noordelijke gevel nog een drietal ronde bogen, waarschijnlijk restanten van het basilicale schip uit de 11 de of 12de eeuw (in 1950 gerestaureerd).

Swalmen (5 km NO).
Van het slot Swalmen, genoemd Ouburg, staan nog muren van de massieve achtzijdige toren (vermoedelijk 14de-eeuws). Huis Hillenraad heeft een 16de-eeuwse kern en kreeg in de 17 de en 18de eeuw het huidige regelmatige uiterlijk met vier torenachtige hoekpaviljoens. Tijdens de belegering van Roermond in de Tachtigjarige Oorlog was dit het hoofdkwartier van Willem van Oranje. Ten zuidoosten hiervan ligt Huis Zuiderwijk-Spieck, in de 17 de eeuw een herenhuis, ontstaan uit een versterkte graanschuur. Door de ingangspoort ziet men de mooie 18de-eeuwse huiskapel.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland