SITTARD, provincie Limburg. Oud marktstadje, in 1243 met stadsrechten begiftigd, maar al in de prehistorie bewoond. Vanaf 1400 hoorde het bij het graafschap Gulik; in 1676 werden stad en vestingwerken door Franse troepen vernield. Sinds 1815 bij Nederland. Rond de ovale oude binnenstad is een groot deel van de middeleeuwse omwalling bewaard gebleven; veel oud stedenschoon ging verloren bij oorlogsgeweld in 1944, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

St.-Michaelskerk (Markt).
De voormalige kloosterkerk van de dominicanen werd gebouwd tussen 1659-1661 en heeft een barokke bakstenen voorgevel met sierstukken van mergel. Boven in de middenpartij grote voorstelling in reliëf van de H. Dominicus die een rozenkrans ontvangt van Maria.
Inwendig gestukadoord kruisribgewelf,
langs de wanden mooi bewerkte eikenhouten betimmering waarin de biechtstoelen zijn opgenomen. Barok hoogaltaar uit het begin van de 18de eeuw, de preekstoel dateert uit 1668, de grote schilderijen zijn uit dezelfde tijd. In het schip hangt een mooie koperen kaarsenkroon (midden-17 de-eeuws) met voorstelling van de roof van Ganymedes.

St.-Petruskerk (plein naast Limbrichterstraat).
De grote gotische kruisbasiliek met een hoge toren beheerst het stadsbeeld. In 1857 brandde de toren af; dit leidde tot restauratie van de hele kerk o.l.v. PJ.H. Cuypers. De toren kreeg daarbij in 1875 een neogotische bovenverdieping. Het schip is vermoedelijk grotendeels vroeg-14de-eeuws, terwijl dwarsschip, koor en koorkapellen hoogst waarschijnlijk uit de bouwperiode na 1380 stammen.
Het fraaie stergewelf voor de kruising is vermoedelijk laat-15de-eeuws.
Met de bouw van de toren, die op de hoeken zware steunberen heeft, werd pas in het begin van de 16de eeuw begonnen. In het interieur vallen de gotische koorbanken op en enkele houten beelden: een kleine 16de-eeuwse Madonna, een grote laatgotische Kruisiging en een grote Maria op de maansikkel (rond 1600). De preekstoel uit 1774 en twee biechtstoelen in het dwarsschip zijn in rococostijl uitgevoerd.

Museum Den Tempel (Gruizen straat 27).
Den Tempel is een voormalige patriciërswoning uit 1652. De collectie bestaat o.a. uit geologische en archeologische vondsten.

Andere bezienswaardigheden.
De hervormde kerk (Gruizenstraat)
is een kleine zaalkerk uit 1681 met slanke toren uit 1684. J.
Kayser bouwde in 1875-1876 de neogotische kruisbasiliek Onze Lieve Vrouwe van het H. Hart.

Van de oude huizen was na de oorlog niet veel meer over
.
Bij de St.­Petruskerk staan nog enkele kanunnikenhuizen; op de hoek Plakstraat/Rosmolenstraat staat het zgn.

Kritzraedthuis
uit 1620 en in de Helstraat het Wijnhuis uit 1790.
Op de Markt en in de Gruizenstraat zijn twee 16de-eeuwse vakwerkhuizen bewaard gebleven.Omgeving
Beek (8 km ZW).
De hervormde zaalkerk is van 1835-1837, de pastorie met trapgevel stamt uit 1723.

Bom (5 km NW).
Het schilderachtig gelegen Huis Bom dateert uit het midden van de 17de eeuw, het kasteeltje Grasbroek uit de 16de eeuw.

Geleen (2 km ZW).
Vroeger centrum van mijnbouw, nu van chemische industrie.
De hoofdzakelijk uit mergelsteen opgetrokken toren van de rooms-katholieke kerk stamt uit de 14de/15de eeuwen is fraai gedecoreerd.
In het 17de/18de-eeuwse Huis Maes (Leurstraat 4-6) woonde omstreeks 1780 Willem de Gavarelle, hoofdman van de roversbende der bokkenrijders.
Een wat merkwaardige indruk maakt de St.-Jans-Kluis (hoek Kuislaan-Jos Klijnenlaan) uit 1699.
Bij de restauratie in 1936 werden de muren tussen de woning van de kluizenaars en de kapel verwijderd; de ruimte dient tegenwoordig als devotiekapel.
Het gemeentehuis met zijn hoge schilddak en forse middenrisaliet is van Jos Cuypers (1921).

Limbricht (3 km NW).
De parochiekerk is niet meer als zodanig in gebruik. Het middenschip stamt ten dele uit de 11de of 12de eeuw. Het koor is laatromaans, de zuidelijke zijbeuk en de toren zijn uit de late gotiek.
Kasteel Limbricht,
waarschijnlijk rond 1630 gebouwd op de grondvesten van een ouder gebouw, maakt sinds zijn restauratie weer een zeer voorname indruk.

Meerssen (16 km ZW).
Ooit bevond zich hier een Frankisch koningshof; in 870 werd daar het Verdrag van Meerssen gesloten ter verdeling van de erfenis van keizer Lotharius II.
In het dorp staat een van de mooiste voorbeelden van de Maasgotiek, een van luchtbogen voorziene kruisbasiliek uit de 14de eeuw, gebouwd als proosdijkerk van de benedictijnen. De ongewone grootte van de kerk is te verklaren uit de bede­vaarten die op gang kwamen na een Heilig-Bloedwonder in 1225 en een Brandwonder uit 1565. Bij de restauratie in 1936-1938 werd het schip aan de westkant vergroot en werd de kruisingstoren toegevoegd.
In het koor bevindt zich een bijzonder rijk versierd sacramentshuisje uit omstreeks 1500. De hervormde kerk is een zaalkerk met een pilastergevel uit 1837. Het neoclassicistische gebouw van de voormalige synagoge (1851-1853) is van J.H. Lemmens.

Obbicht (7 km NW).
Huis Obbicht werd in 1780 op de plaats van een oudere burcht gebouwd door de Luikse architect Jacques-Barthélémy Renoz, die zich duidelijk door de Franse architectuur liet inspireren. Voor- en achterzijde zijn verdeeld door driezijdig vooruitspringende middenpartijen.

Stein (8 .km ZW).
Rondom een in 1963 ontdekte grafkelder (2500-2000 v.C.) werd een archeologisch reservaat gebouwd. De neogotische kerk (RK) heeft een vermoedelijk uit 1400 stammende toren uit mergelsteen, met hoeklisenen en boogfriezen aan de oost- en zuidkant van de bovenste verdieping. In de buurt van het dorp ligt op het terrein van de paters missionarissen van het H. Hart de romantische slotruïne Stein.

Urmond (8 km ZW).
Pittoresk dorp aan de Maas. De rooms-katholieke kerk is een eenvoudig eenbeukig gebouw uit 1793 met een laatgotische Christus aan het Kruis.
De eveneens eenbeukige witte hervormde kerk uit 1685 heeft een forse kroonlijst uit mergelsteen, die gedragen wordt door Ionische pilasters.
Naast de rooms-katholieke kerk staat het zgn. Schippershuis met een prachtige renaissancistische voorgevel (wellicht 16de-eeuws).

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland