VALKENBURG, provincie Limburg. Zeer druk toeristenstadje, ontstaan in de 11de eeuw tussen de rots waarop het kasteel werd gebouwd en het riviertje de Geul, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland

    
St.-Nicolaaskerk en St.-Barbara

(RK). De eenvoudige laatgotische pseudobasiliek heeft een vermoedelijk 14de-eeuwse toren en een in 1891 vergroot schip. Het koor en de armen van het dwarsschip werden in 1904 verlengd. Inwendig o.a. een triptiek met voorstellingen uit het leven van St.-Rťmy (omstreeks 1600).

KasteelruÔne Valkenburg.
Oorspronkelijk heeft de Valkenburg, het enige bergkasteel in Nederland, waarschijnlijk uit een rechthoekige toren bestaan mogelijk gebouwd in het begin van de 12de eeuw. Later was het driehoekige burchtcomplex omgeven door de omhoogklimmende versterkte weg, de Dwingel (de zachte mergel was gemakkelijk te bewerken). De herhaalde malen belegerde, verwoeste en herbouwde burcht werd in 1672 definitief door de Fransen vernietigd. Bij opgravingen in deze eeuw zijn de grondslagen van allerlei muren uit verschillende tijdperken te voorschijn gekomen.

Ommuring.
Van de stadsmuren, die onmiddellijk tegen de buitenste ommuring van het slot aansloten, zijn belangrijke stukken aan de westkant en twee vermoedelijk 14de-eeuwse mergelstenen poorten overgebleven. De Grendelpoort aan de westzijde heeft ronde torens, de Berkelpoort aan de oostzijde is nagenoeg vierkant.

Woonhuizen.
Huis Den Halder
dateert hoofdzakelijk uit de 17de eeuw en heeft een kleine traptoren. Huis De Guasco (Grote straat 13) heeft een mooie 17de-eeuwse volutengevel. Zeer eigenaardig is de mergelstenen gevel van de Spaanse Leenhof (Th. Dorreplein 5) uit 1661.

Andere bezienswaardigheden.
De Gemeentegrot
(Cauberg 2) is door de Valkenburgers tijdens de Tweede Wereldoorlog als schuilplaats gebruikt. Vanaf paasmaandag tot 1 oktober is de grot dagelijks te bezichtigen.
Ook de catacomben (een nabootsing uit mergelsteen van de veertien Romeinse catacomben door P.J.H. Cuypers) kunnen in dezelfde periode bezocht worden.
Het station uit 1853, in de trant van een neogotisch kasteel, is het oudste van Nederland.

Omgeving
Houthem-St.-Gerlach (2 km NW).
De huidige parochiekerk was oorspronkelijk de kerk van het vrouwenstift van St.-Gerlach en werd gebouwd rond 1725. De kerk is een grote ruimte met Korinthische pilasters. De plafond- en wandschilderingen zijn het werk van de Zuidduitse rococoschilder Johann Adam Schšpff (1702-1772). Waarschijnlijk is het Laatste Oordeel achter het orgel eveneens van hem.
Ten oosten van de kerk staat nog een kloostergebouw uit circa 1713; na de opheffing van het stift diende het als herenhuis.

Klimmen (3 km NO).
Het schip en de toren van de rooms-katholieke kerk zijn nog romaans, de overige delen van de kruisbasiliek ontstonden tijdens de restauratie tussen 1904-1906. In de noorder transeptarm een groot laatgotisch altaardrieluik met KruiswegscŤnes, vermoedelijk Utrechts werk uit het midden van de 16de eeuw.

Oud-Valkenburg (1 km ZO).
In de rooms-katholieke kerk met nog een middeleeuwse toren, koor uit 1757 en schip uit het midden van de 19de eeuw bevindt zich een elegant rococohoogaltaar. Kasteel Oud-Valkenburg of Genhoes staat op de plaats waar ooit misschien het vroegere bouwwerk stond van kasteel Valkenburg. Het huidige complex bevat een woonvleugel en een grote toren uit de tijd rond 1500 en een lage ingangsvleugel uit de 18de eeuw. Huis Schaloen of Chaloen werd voor het eerst in 1375 vermeld en bestaat uit een laatgotisch oostdeel met twee hoektorens en een westhelft uit 1656. In 1894 voegde PJ.H. Cuypers een neogotische erkertoren en stenen dakvensters toe. De watermolen dateert uit 1699.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland