ZIERIKZEE, provincie Zeeland. Hoofdplaats van Schouwen-Duiveland. Al begin 12de eeuw een handelsstad van betekenis, die in de 14de eeuw haar hoogste bloei beleefde. Daarna trad een eeuwenlange periode van verval in. De betrekkelijk gaaf bewaarde oude stad ligt daardoor nog steeds binnen de 14de-eeuwse omgrachting, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

     
    
Gasthuiskerk
(NH; Havenplein 62).
De oorspronkelijke kapel van het St.­Elisabethgasthuis uit de 14de eeuw werd in 1651 vergroot en van een nieuwe inrichting voorzien.

St.-Lievensmonstertoren.
Van de ooit grote kapittelkerk bleef na een brand van 1832 slechts de robuuste vrijstaande toren over, die het silhouet van de stad al vanuit de verte bepaalt. Met de bouw werd in 1454 begonnen door Andries Keldermans; zijn zoon Anthonis en diens zoon Rombout zetten het werk voort. Omstreeks 1535 werd de bouw halverwege gestaakt. De twee voltooide geledingen hebben fraai versierde steunberen en traptorentjes in het midden van de noord- en oostzijde, evenals een rijk gedetailleerd portaal aan de westzijde. Afdekking en balustrade dateren van de restauratie tussen 1965-1970.

Lutherse kerk (NH; Pieterseliestraat).
De kerk ontstond uit een huiskapel, tot Schotse kerk verbouwd in 1713 en vergroot in 1755.

Nieuwe kerk (NH; naast de St.-Lievensmonstertoren).
In 1842 werd op de plaats van de St.-Lievensmonster een plompe neoclassicistische kerk gebouwd door de Middelburgse stadsarchitect G.H. Grauss.

Beurs.
De markthal aan de Oude Haven werd in 1651 als renaissancegalerij opgericht. De bovenverdieping maakt als galerij deel uit van de kerkruimte van de Gasthuiskerk.

Blauwe Bolwerk.
De resten van het bolwerk aan de Nieuwe Haven dateren uit 1621.

Gravensteen.
Het vroegere gerechtsgebouw annex gevangenis werd tussen 1524-1526 naar plannen van Herman van Aken uit Antwerpen gebouwd en bezit een goed behouden, gotische natuurstenen trapgevel. Hierin is het Maritiem Museum ondergebracht.

Huis de Haene (Meelstraat)
heeft een verweerde trapgevel uit de 14de eeuw, in Brugse trant; de vensters zijn omsloten door spitsbogen met klaverbladmotieven. In het boogveld boven de vroegere ingang zijn nog overblijfselen van twee gebeeldhouwde hanen te zien.

Nobelpoort.
De oudste stadspoort dateert uit het eerste kwart van de 14de eeuwen wordt aan de buitenzijde geflankeerd door twee ronde torens.

Noordhavenpoort.
Het hoefijzervormige bolwerk uit omstreeks 1500 heeft aan de buitenzijde boven de doorgang een trapgevel. De twee mooie gevels aan de stadskant zijn in 1559 in Vlaamse renaissancevormen uitgevoerd.

Raadhuis
(Meelstraat 8).
Het oudste deel van het gebouw is de achthoekige toren uit het eind van de 14de eeuw (voormalig vleeshuis); de rijke bekroning is uit 1550. Aan de oostkant daarvan werd tussen 1550-1554 het tegenwoordige raadhuis, met twee topgevels, gebouwd. Beneden bevindt zich de vierschaar; het houten plafond wordt in het midden gedragen door vier zuilen. Aan de achterkant van het gebouw ontstonden in de 17 de eeuw verscheidene aanbouwen. In het raadhuis is thans ook het Gemeentemuseum gevestigd.Vismarkt
(St.-Domusstraat).
Met een hek afgesloten pleintje; aan de rechterkant een rij huizen, overblijfselen van het St.-Jacobshofje, dat in 1804 tot vismarkt werd verbouwd waarbij een kleine zuilengalerij werd toegevoegd.

Weeshuis
(poststraat 45).
Het 17de­eeuwse gebouw (voorgevel aan de achterkant uit omstreeks 1740) werd in 1863 verbouwd tot weeshuis. Tegenwoordig worden hier tentoonstellingen georganiseerd.

Woonhuizen
.
Vooral in en rond de St.-Domusstraat en de Nieuwe Boogerdstraat staan verscheidene huizen met 17de-eeuwse gevels. Aan de Oude Haven zijn prachtige 18de- en 19de-eeuwse gevels te zien.

Zuidhavenpoort
.
De tweede, bijzonder mooie poort aan de Oude Haven is vermoedelijk ook 14de-eeuws en bezit vier hoektorentjes en op het tentdak een 18de-eeuws koepeltorentje. Aan de noord- en zuidzijde werden naar oude tekeningen delen van de oude stadsmuur herbouwd.

Omgeving

Nieuwerkerk (4 km 0).
Nadat het schip van de hervormde kerk na een brand in 1583 gesloopt moest worden, bleef slechts het grote 15de-eeuwse koor over. De zeshoekige toren (met die van de St.-Jacobskerk in Den Haag de enige in Nederland) werd in 1944 door de Duitsers opgeblazen, maar in 1975 herbouwd.

Oosterland
(6 km 0).
Het eind-15de­eeuwse koor en de 14de-eeuwse bakstenen toren van de hervormde kerk staan nog overeind; het schip is in 1612 afgebrand, slechts muurresten bleven behouden. De elegante epitaaf voor Susanna Maria Cau-Longue († 1752) werd gemaakt naar een ontwerp van J.P. Baurscheit de Jonge. Het langgerekte gasthuis uit 1754 draagt het wapen van het geslacht Cau-Longue.

Schuddebeurs
(2 km NO).
In het lommerrijke gehucht staan een 18de-eeuwse herberg en twee aardige witte buitenhuizen: Heesterlust (circa 1800) en Mon Plaisir (l8de-eeuw).

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland