AVILA en Santa Theresia, ligt op de hoogvlakte van de Meseta. Het is de hoogst gelegen stad van Spanje, 1130 m  hoog. Avila is de bedevaartplaats van Santa Theresia, mystica en hervormster van de orde van de Karmelietessen. Zij heeft hier in de 16de eeuw geleefd. Naar overzicht regio Castilla - León, , Naar overzicht De Spaanse Taal, zie daar ook het kaartje   Naar Stedenlijst Spanje. Naar regiokaart Spanje.  Naar uw accommodatie!  
     

Stadsmuren
De stad is omgeven door de best bewaarde machtige stadsmuren van Europa. Ze zijn 2.5 km lang, 12 m hoog en 3 m dik, hebben 9 poorten en 90 bastions en gekanteelde torens. De muren zijn in trapezium vorm opgetrokken. De San Vincente en de Puerto del Alcázar poorten verdienen uw aandacht.

Avila. KathedraalSanta Teresa de Jesús
In de stad Ávila die door een volksdichter "land van heiligen en keien" genoemd werd, verkrijgt de Spaanse taal een intieme spirituele nuance dankzij  Santa Teresa en San Juan de la Cruz. De aanwezigheid van "de Heilige", zoals Theresa van Cepeda hier genoemd wordt, is op vele plekken in de stad merkbaar die door allerlei herinneringen verbonden zijn aan deze grote mystica en schrijfster.

De Vier Zuilen
Het mooiste uitzicht op deze kleine gezellige hoofdstad, die in 1985 tot Werelderfgoed werd verklaard, heeft men vanaf het uitkijkpunt van De Vier Zuilen aan de weg naar Salamanca. Deze heuvel is een ideale plek om de beroemde middeleeuwse stadsmuur van Ávila te bewonderen, de best behouden gebleven stadswal van Europa, die meer dan twee kilometer lang is.
Volgens een legende
werden op deze plek de kleine Theresa en haar broer Rodrigo teruggevonden toen zij in hun kinderlijke fantasie besloten van huis weg te lopen om de marteldood te sterven in handen van de Saracenen.

Het klooster van La Santa
werd gesticht in 1636 dankzij de Graaf-Hertog van Olivares, op de plek van het huis waar Teresa de Jesus op 28 maart 1515 geboren was. Het vertrek waar zij ter wereld kwam is intact gehouden en tegenwoordig is dit een kapel. Ook is een deel van de moestuin van de familie Cepeda bewaard gebleven.
Buiten de muren van de stad bevindt
zich het klooster van La Encarnación waar Teresa de Jesús zevenentwintig jaar lang als kloosterlinge woonde totdat zij dit in 1562 verliet om nieuwe kloosters te gaan stichten.  In het uit de zeventiende eeuw daterende bouwwerk is de cel van de mystica nog steeds te zien, voorzien van talrijke voorwerpen uit haar tijd. Bij de communiebank bevindt zich de biechtstoel van Sint Jan van het Kruis, het uit Fontiveros (provincie Ávila) afkomstige genie dat bevriend was met Theresa en die met haar samengewerkt heeft bij de hervormingen van de karmelietenorde.
Deze rasechte geďnspireerde schrijver
schreef onder meer het werk Cántico Espiritual dat beschouwd wordt als een van de hoogtepunten van de Spaanstalige dichtkunst in de renaissanceperiode.
Overal in de stad zijn sporen en anekdotes
van de Heilige terug te vinden, zoals bijvoorbeeld in de kerk van San Juan waar zij gedoopt werd, of het klooster van San José in Herrerastijl dat een klein museum herbergt met schilderijen, geschriften en andere herinneringen aan de heilige Theresa.

Kunst en monumenten
De Kathedraal waarvan de constructie dateert uit eind twaalfde eeuw naar een ontwerp van bouwmeester Fruchel, heeft de opmerkelijke vorm van een militaire vesting en de enorme abscis vormt zelfs een van de bekendste torens in de stadsmuur, "El Cimorro" genoemd. De hoofdgevel vertoont een mengeling van gotische en barokke elementen en het interieur bestaat uit drie schepen van witte en roodachtige steen.
Bijzonder de moeite waard is het koor
in renaissancestijl, het lange hoofdaltaarstuk en het albasten graf dat Vasco de la Zarza maakte voor El Tostado, een bisschop van Ávila in de vijftiende eeuw. In het kathedraalmuseum zijn als grootste schatten een zilveren monstrans van de hand van Juan de Arfe en de verzameling koorboeken van Juan de Carrión te zien.

San Vincente
Bij de noordelijke hoek van de stadswal bevindt zich de basiliek van San Vincente.  Is in Romaanse stijl gebouwd met gekleurd zandsteen in de 12de eeuw. Zuidelijk portaal heeft een prachtige kroonlijst. De figuren stellen de worsteling voor tussen de zonden en de deugden.  In het westelijke portaal zien we apostelbeelden.
Het belangrijkste Romaanse bouwwerk van Ávila.
De uiterst elegante westelijke gevel is zo fraai dat deze wel vergeleken wordt met de gevel van de kathedraal van Santiago de Compostela. Binnen is het de moeite waard even stil te staan bij het schitterende praalgraf van San Vicente en diens zusters Sabina en Cristeta, versierd met een reliëf waarop de marteldood van deze kinderen op 27 oktober van het jaar 306 is afgebeeld.

Burgerlijke bouwkunst
Op het gebied van de burgerlijke bouwkunst biedt Ávila het paleis van de familie Velada, het huis van Don Blasco Nunez de Vela, een mooi bouwwerk in renaissancestijl waar tegenwoordig het Provinciaal Gerechtshof is gevestigd, en niet te vergeten het Huizencomplex van de familie Dávila, gevormd door paleizen uit de dertiende tot de zestiende eeuw die als residentie en tegelijkertijd als verdedigingswerk fungeerden.

Musea
Het museum van Ávila,
gevestigd in het fraaie Huis van de Decanen, bezit een afdeling archeologie die de periode van het Stenen Tijdperk tot en met de Middeleeuwen omvat; in de zalen de gewijd zijn aan de Schone Kunsten kan men keramiek, wapentuig en kostbare Vlaamse panelen bewonderen; de afdeling volkenkunde biedt de bezoeker een reis door de tijd langs de gewoonten, kleding en huishoudelijke voorwerpen van het platteland van Ávila.Het Koninklijk Klooster van Santo Tomás
dat iets van het centrum verwijderd ligt, werd met steun van het Katholieke Koningspaar gesticht op 11 april 1482. In de prachtige kerk met de afmetingen van een kathedraal bevinden zich in een grafstede van Carraramarmer de stoffelijke resten van prins Don Juan, de enige zoon van het belangrijkste koningspaar uit de geschiedenis van Spanje. Een bijzondere vermelding verdient het schitterende hoofdaltaarstuk met panelen van Pedro Berruguete.
In een van de zijvleugels van het klooster,
waarvan de vertrekken gebouwd zijn rondom binnenplaatsen met namen als "patio van het noviciaat", "patio van de Stilte" en "patio van de Koningen", is het Oosters museum gevestigd met een verzameling exotische voorwerpen die door de dominicaner monniken bijeengebracht werden tijdens hun missiewerk. Een van de vertrekken is gewijd aan een verzameling dieren die uit allerlei delen van de wereld afkomstig zijn.

Kaartje provincie AvilaRoutes door de provincie 
In het noordelijk deel van de provincie Ávila bevinden zich twee opvallende enclaves: Arévalo, een adellijk stadje dat in 1970 tot Kunsthistorisch Monument werd verklaard, en Madrigal de las Altas Torres, gedurende de vijftiende eeuw een koninklijke residentie en geboorteplaats van Isabella van Castilië. Een bezoek aan dit gewest La Morana is zeker de moeite waard, mede vanwege de bouwwerken en kerken in de schitterende mudejarstijl. Ten zuiden van de hoofdstad ligt de
Sierra de Gredos
,
een gebergte dat de ruggengraat van Castilië vormt. Het is een imposante bergketen vol meren en hoge toppen waar het land plaatsgemaakt lijkt te hebben voor de hemel. Bij een van de laatste uitlopers van deze bergen kunnen wij de magische "Toros de Guisando" bewonderen, een viertal granieten beelden die mannetjesvarkens voorstellen.
De betekenis van dit monument
uit de Keltische cultuur, dat ongeveer uit de tweede eeuw voor Christus dateert, is niet bekend hoewel sommige deskundigen deze in verband brengen met bepaalde afgodsbeelden die de kuddes moesten beschermen. Hier werd in 1468 de
Overeenkomst van de Toros de Guisando
ondertekend die een einde maakte aan de burgeroorlog tussen Hendrik IV van Castilië en diens zuster Isabella.
Enkele kilometers ten noorden van de hoofdstad bevindt zich de plaats
Gotarrendura
waar de familie Cepeda een landgoed bezat. Hier bracht de heilige Theresa de zomers door en uit die tijd is nog een duiventil bewaard gebleven waar zij als meisje gespeeld heeft. Als volwassene noemde zij haar kloosters ook wel liefkozend "duiventilletjes" ter herinnering aan dat geliefde symbool uit haar jeugd.

Feesten en braderieën
Het drukke programma van festiviteiten in Ávila, wanneer de spreekwoordelijke Castiliaanse soberheid plaatsmaakt voor een wat speelsere karaktertrek van de inwoners, is gebaseerd op de christelijke heiligenkalender. Zo is het patroonfeest van
San Segundo,
elk jaar op de tweede mei, ter ere van de eerste bisschop van Ávila, beschermheilige van de stad en van het bisdom. Plechtige ingetogenheid is karakteristiek voor de Paasweek met als hoogtepunt de processie van de Christus der Terechtgestelden op Goede Vrijdag.
Met de zon en het goede weer wordt ook de monotonie doorbroken met de zogenaamde
"Zomerfeesten",
waarbij men kan genieten van volksdansen, tentoonstellingen van kunst en stierengevechten. Ook de bedevaart ter ere van de Maagd van consoles, patrones van het dal van Amblés, zorgt ervoor dat talrijke enthousiaste inwoners van Ávila samenkomen bij de kapel iets buiten de stad.
Het belangrijkste feest van Ávila
is uiteraard gewijd aan de alomtegenwoordige Teresa de Jesús. Een hele week lang, van 7 tot en met 15 oktober, wordt het leven van alledag onderbroken om de festiviteiten rond deze grote heilige van de stad op gepaste wijze te vieren.

Gastronomie
De keuken van Ávila vormt net als de pen van diens schrijvers een combinatie van traditie en verbeeldingskracht. Het vlees afkomstig van het oudste runderras van Europa geniet een welverdiende faam gezien de kwaliteit en de waardering die het aan tafel pleegt te krijgen. Maar ook de in bakkersovens gebraden zuiglam- en speenvarkengerechten zijn overheerlijk.
Op het gebied van peulvruchten
zijn de bonen van El Barco de Ávila onderscheiden met een Bijzondere Aanduiding als een prima verteerbaar en uiterst smakelijk voedingsmiddel.
De maaltijd kan heel goed afgerond worden
met de vijgen en kersen uit het dal van de Tiétarrivier, tezamen met een stukje van de zeer gewaardeerde kaassoort van Ávila. En ander heel karakteristiek nagerecht wordt gevormd door de beroemde yemas de Santa Teresa, gesuikerde eidooiers, een waar genoegen voor fijnproevers.

Winkelen en volkskunst
De uitstekende faam heeft ervoor gezorgd dat bezoekers vaak een doosje yemas of een van de vele andere specialiteiten die op ambachtelijke wijze vervaardigd worden in de kloosters van Ávila mee naar huis nemen. Andere niet al te dure producten zijn wijnzakken, aardewerken kruiken, borden en andere gebruiksvoorwerpen, alsmede prachtig bewerkte leren artikelen, vervaardigd door plaatselijke ambachtslieden.

Informatie
Toeristenbureau Plaza de la Catedral, 4 Ávila  -  920211 387
Busstation  -  Avenida de Madrid, 2 Ávila  -  920 220 154

Naar Avila
Vanuit Segovia nemen we de N 110. Daar waar de N 110 en de N VI elkaar kruisen ligt Villacastin met een mooie hallenkerk met een prachtige preekstoel en een opvallend gepolychromeerd altaarstuk. Via de N 501 komen we in de provincie Avila.

Oficina de Turismo
Plaza de la Catedral, 4. Tel.: 0034 920 21 1387. Fax: 0034 920 25 3717 E-mail: turismo@ayuntavila.com 
* Guía de Servicios de Avila
  is een brochure met alle verblijfsmogelijkheden.
* Avila Plan-Guía
  is een goede plattegrond en geeft informatie
* Spain Avila,
  World Heritage City, geeft drie wandelroutes door Avila en vier autoroutes door de provincie. Een kaartje van de provincie en een plattegrond completeren deze brochure. Een aanrader.
* Ook een aanrader is Mapa de la Provincia
  Escala 1 ; 200.000 van Diputacion provincial de Avila.
* In Casas de Gredos
  staan een groot aantal vakantie woningen.

Toeristisch treintje, Murallito, door Avila
De rit begint bij de San Vincente Basiliek in Romaansgotische stijl. Via de poort “Arco de San Vincente” komt men binnen de stadsmuur en rijdt men langs een groot aantal renaissance- paleizen naar het plein “Mercado Chico”. Op dit plein wordt nog iedere vrijdag een groente- en fruitmarkt gehouden.
Verder gaat het langs de “Mercado de Abastos”,
via het plein voor de kathedraal naar het uitkijkpunt “El Rastro”. Het uitzicht over de nabijgelegen Sierra de Gredos is indrukwekkend. Dan gaat het onder de poort “Arco de El Rastro” door, langs de kerk van de Heilige Theresia en de rit eindigt tenslotte bij de Parador.
Groepen worden verzocht
van te voren te reserveren. Naast rondritten overdag is het ook mogelijk om ‘s avonds een stadsrondrit met de “Murallito” te maken.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: Murallito Tren Turístico  -  Cuartel de la Montana, 19  -  05001 Avila  -  Tel. 00 34 609 14 28 40  -  Fax 00 34 920 22 11 42.

Avila, stadsmuurStadsmuur
De mogelijkheid om over de stadsmuur van de stad Avila te lopen is uitgebreid. Via een gerestaureerd gebouw met de naam “La Casa de las Carnicerías” komt u bovenop de muur. Een derde gedeelte van de 2,5 kilometer lange stadsmuur kan nu bewandeld worden.

Cyberspain.avila.htm  World Heritage, echt de moeite waard.
Travelinginspain.com/  Foto's, links, Info
Heiligen.net  De Heilige Theresia

** Uw accommodatie kunt U goed boeken via Booking.Avila. 
Er zijn 47 accommodaties online boekbaar. Laagste prijsgarantie! Makkelijk reserveren. Geen kosten. Let ook op de beoordelingen door gasten die de hotels bezochten! U kunt de hotels via Google Earth bekijken!
Voor u aanbevolen in Ávila
Hotels (22)   Appartementen (13 Pensions (11)  en Hostels (1)
** Waarom zouden we kiezen voor Booking?

** U vindt bij Booking meer dan alleen hotels o.a.:
  Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets