REGIO CASTILIË-LEÓN,  Castilla y Léon, in een definitie gevat "monumentaal", alles aan de geografische en culturele aspecten is buitensporig. Terug naar regio kaart Spanje Naar Stedenlijst Spanje. Naar regiokaart Spanje.  Naar uw accommodatie!

Astorga Ávila Burgos
Ciudad Rodrigo La Granja León
Palencia Puebla de Sanabria Salamanca
Segovia Soria Valladolid
Zamora Picosgebergte
Geschiedenis
van Castilië De 11de en 12de eeuw De bevolking
Voltooiing Reconquista Peter IV de Wrede
Diversen
Route van de Spaanse Taal León, voormalig Spaans Koninkrijk Internetportaal
** Uw accommodatie  in Castilla y Léon
kunt U goed boeken via Booking.Region.Castile-and-Leon.  Er zijn 332 hotels online boekbaar. Laagste prijsgarantie! Makkelijk reserveren. Geen kosten. Let ook op de beoordelingen door gasten die de hotels bezochten! U kunt de hotels via Google Earth bekijken!
Hotels in de populairste steden:  
Salamanca   -  Valladolid   -  Burgos   -  Segovia   -  Ávila   -  León   -  Zamora   -  Palencia   -  Ponferrada   -  Soria   -  Ciudad-Rodrigo   -  Santa Marta de Tormes
Hotels op/nabij luchthaven:
Barajas (MAD)   -  Matacán (SLM)   -  Valladolid (VLL)   -  Burgos Airport (RGS)   -  Agoncillo (RJL)  -  Virgen del Camino (LGC)   -  Vitoria (VIT)

** U vindt bij Booking meer dan alleen hotels o.a.:
  Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets  

    

Ligging van Castilla y LeonDe streek
Als het al mogelijk is om de complexe werkelijkheid van Castilla y León in een definitie te omvatten, dan is dat ongetwijfeld "monumentaal", want alles aan de geografische en culturele aspecten van deze strategisch in het noordwesten van het Schiereiland gelegen Gemeenschap is buitensporig.
Het uitgebreide scala aan nuances
is vooral te danken aan de buitengewone afmetingen van deze streek, die een vijfde deel van het gehele Spaanse grondgebied beslaat. De totale oppervlakte van Castilla y León is 94.147 km2, de meest uitgestrekte streek van de Europese Unie.

Het gebied ligt voornamelijk rond het bekken van de rivier de Duero
,

het grootste rivierbekken van Spanje, en bevindt zich in een bevoorrechte positie vanwege de belangrijke verbindingen met de hoofdstad van het land en met de streken aan de Atlantische Oceaan. Castilla y León is gelegen in het noordelijk deel van de Spaanse Centrale Hoogvlakte en wordt op natuurlijke wijze begrensd door de Cordillera Cantábrica in het noorden, Sistema Ibérico in het oosten, Sistema Central in het zuiden en Montes Galáico­Leoneses in het westen.

De Duero, de grootste bron van elektrische energie

van het land, daalt woest stromend af uit het hart van het Sistema Ibérica, op meer dan 2.000 meter hoogte. De rivier loopt als een as door deze streek en begint in de valleien steeds kalmer te stromen. Hier vormt zich een netwerk aan hoofd- en zijrivieren die in de grote Duero uitkomen en dat drie soorten landschappen heeft doen  ontstaan: de woeste vlakte, het open veld en de vruchtbare laagvlakte.

De verschillende landschappen

hebben gezorgd voor een zeer gevarieerde natuur. De meest voorkomende boomsoort is de steeneik die goed bestand is tegen zowel de kou als de warmte. In alle provincies zijn steeneiken te vinden, op heuvels en in bossen. Ook groeien er kastanjebomen in de koelere en meer vruchtbare gebieden, vooral in de noordoostelijke gewesten van León. En tenslotte kan de reiziger in de bossen van het Gredosgebergte talrijke exemplaren van de zo geliefde grove dennen bewonderen.

Dankzij de grote oppervlakte

beschikt Castilla y León over een enorm. gevarieerde fauna. De meest woeste zone herbergt dier soorten zoals de wolf en de bruine beer die gedoemd leken te verdwijnen maar tegenwoordig beschermd worden door maatregelen die het voortbestaan beogen van zoogdieren die in alle tijden door de mens achtervolgd zijn. De emblematische berggeit is te zien in de bergen van Gredos en in de Cordillera Cantábrica vindt men herten, wilde zwijnen en auerhanen. En onder de vogels zijn noemenswaardig de keizersarend, de vale gieren van de Kloof van de Lobosrivier en de ooievaars die overwinteren jn Villafáfila.

De natuurlijke grenzen

van de Gemeenschap, deze imposante onregelmatig gevormde bergketens, hebben gezorgd voor gevarieerde en bekoorlijke landschappen. Op de hoge bergtoppen vormt de eeuwige sneeuw een prachtige aanblik, terwijl de lager liggende zones bestaan uit vruchtbare bomenmassa's met rivieren die hier leven brengen.

Het karakteristieke continentale klimaat van Castilla y León
,

met lange strenge winters die een contrast vormen met de gematigde zomers, heeft veel te maken met de levendigheid van deze streek. De diepe valleien vertonen naar gelang de tijd van het jaar een kleurschakering van diepgroen tot warmgoud, ofschoon de dalen altijd beschermd worden door zacht glooiende heuvels met kastelen die lijken te waken over de mensen en de voorschrijdende tijd.

De geschiedenis

Rond de Duero en diens zijrivieren vestigde een aantal stammen, waarvan de geschiedenis in de loop der tijden verloren is gegaan, in deze eeuwenoude Gemeenschap de eerste nederzettingen. Na onderwerping door de Romeinse legertroepen, bracht de pax romana deze streek beschaving en vooruitgang.

Zo ontstonden hier bruggen en wegen,

thermen en afvoersystemen, aquaducten en nieuwe stedelijke nederzettingen. De komst van de Westgoten introduceerde weer andere elementen in het landschap. Tenslotte bouwden de christenen de eerste kerken die aan de vlakke horizon van Castilië van verre te zien waren.

Na opeenvolgende invasies van de Arabieren

raakten de oevers van de Duero verarmd en ontvolkt. Maar het dal overleefde en vanaf de IXe eeuw werden hier steden als Zamora en Burgos gesticht. In de eeuw daarop werd dankzij de stimulerende kracht van graaf Fernán González een begin gemaakt met een gezamenlijke onderneming die de naam Castilië kreeg. Dit was de tijd van de Herovering van Spanje op de Moren die een nieuwe impuls kreeg door de definitieve vereniging van Castilla en León in 1230. Vanaf die tijd zou het machtigste koninkrijk van het Iberisch Schiereiland zijn eigen cultuur en identiteit gaan vormen.

In León werd de eerste ooit in het Westen gehouden

democratische volksvertegenwoordiging bijeen geroepen en in Valladolid traden Isabel en Fernando in het huwelijk, het Katholieke Koningspaar dat een cruciale rol heeft gespeeld bij de vorming van Spanje als natie. Het was een periode van oneindige rijkdom, uit de Nieuwe Wereld meegebracht in karvelen met de Spaanse vlag in top, die op alle bekende zeeën te zien waren.

Alle vooruitgang en welvaart

die in de daarop volgende eeuwen bereikt werd ging echter weer verloren toen het rijk "waar de zon nooit onder ging" langzaam begon af te brokkelen. In die tijd ontstond het fenomeen van de emigratie, de zoektocht naar nieuwe kansen, die vrijwel nog tot in onze dagen voortduurt.

In de XXe eeuw

werd met de terugkeer naar de democratische samenleving in 1983 een Autonomiestatuut afgevaardigd dat de streek Castilla y León als een territoriale eenheid bevestigde, zoals eerder vermeld de meest uitgestrekte van Europa, met volgens de laatste volkstelling 2.484.603 inwoners.

De Gemeenschap bestaat uit negen provincies:

Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid en Zamora. Hoewel de hoofdsteden en dorpen op zich een geheel eigen karakter vertonen, zijn zij verbonden door een gemeenschappelijk verleden met een rijke geschiedenis en oude tradities. Kunst, cultuur en toeristische attracties vormen een drieluik dat de fascinerende persoonlijkheid van Castilla y León goed weergeeft. Een legendarische streek die opnieuw in staat is gebleken over het eigen lot te beslissen.

De aard van de streek

Eerder werd gerefereerd aan de enorme uitgestrektheid van deze Gemeenschap; hetzelfde kan gezegd worden van de historische en culturele monumenten. Er worden hier nog steeds opnieuw overblijfselen uit de Romeinse tijd ontdekt. Ook is Castilla y León altijd een van de initiatiefnemers geweest van de Route van Santiago die, de sterren van de Melkweg volgend, rechtstreeks naar het graf van de Apostel Sint Jakob leidt in Santiago de Compostela. Of, uitgedrukt in de taal van weleer, deze Route bereikte het finis terrae, het laatste toentertijd bekende stukje land.

Met dit fantastische staaltje van ingenieurswerk

waarmee in het middeleeuwse Spanje begonnen werd en waarbij men steeds rekening hield met het welzijn van de pelgrims, werden wegen gerepareerd, bruggen, ziekenhuizen en herbergen gebouwd, hetgeen een buitengewone stimulans betekende voor de handel en de ontmoetingen tussen de verschillende volkeren. En vanzelfsprekend werden er schitterende kerken gebouwd die een bewijs vormen van de eeuwigheidswaarde van de religieuze beleving.

Langs de Route van Santiago

verschenen werkelijk schitterende bouwwerken in Romaanse stijl zoals bijvoorbeeld de kerk van San Martin de Frómista, de basiliek van San Isidoro in León en het bijzondere klooster van Santo Domingo de Silos. Of de route van plattelandskerken door het noorden van de provincie Palencia, een zeer interessante zone op kunst-en toeristisch gebied.

Het hoogtepunt van de gotische bouwkunst

vond plaats in de periode van bloei van het rijk, toen Castilla y León synoniem was met Spanje en vice versa. De mooiste voorbeelden van deze stijl vindt men in de kathedralen van León en Burgos. De sobere kathedraal van León met diens kalme uitstraling heeft een aantal gebrandschilderde ramen die de bezoeker de magische indruk geven zich in het middelpunt van het licht te bevinden. Anderzijds is de met fijn bewerkte stenen gebouwde kathedraal van Burgos zo rijkelijk versierd dat deze aan de Renaissance doet denken.

Een latere bouwstijl produceerde werken

in een verder ontwikkelde gotische stijl, gangbaar onder Isabella II van Castilië. Van deze Isabellastijl zijn voorbeelden te zien in Valladolid zoals het College van San Gregorio en in Burgos het Kartuizerklooster van Miraflores, die van een tot de verbeelding sprekende schoonheid zijn. De Castiliaanse bouwkunst met Arabische componenten, de gotische mudejarstijl, geniet in deze streek een lange traditie: het klooster van Santa Clara in Tordesillas, het Huis met de Schelpen in Salamanca en talrijke vestingen met als altijd levendig hoogtepunt de Alcázar van Segovia.

De invloed van de Italiaanse Renaissance

bereikte Spanje in de vorm van de platereske stijl, die prachtig is weergegeven in het gebouw van de Universiteit van Salamanca en het klooster van San Marcos in León. In deze tijd was ook de beste literatuur van de Gouden Eeuw nauw verbonden met deze plaatsen, met a Is illustratief voorbeeld de schelmenroman EI Lazarillo de Tormes.

Na de verhuizing van het Hof

naar Madrid, in 1561, verloor Castilla y León grotendeels zijn vooraanstaande positie. Desalniettemin werden er toch nog enkele schitterende hoogtepunten bereikt zoals het barokke Plaza Mayor van Salamanca en een belangrijke stroming in de beeldhouwkunst met als bekendste vertegenwoordiger Gregorio Fernández. Het paleis van La Granja is te danken aan de Bourbondynastie, het laatste provinciale bouwwerk van artistiek belang.

Samenvattend

is het niet overdreven te beweren dat de Gemeenschap een samenvatting geeft van tweeduizend jaar christelijke cultuur. De aard van de streek wordt gevormd door een indrukwekkend kunstzinnig en cultureel erfgoed waaraan nog steeds nieuwe namen en werken worden toegevoegd.

De invloed die van het prachtige landschap uitgaat

is terug te vinden in het werk van Miguel Delibes en van de groep die bekend staat als de "School van León". De onderzoeker en folklorist Joaquin Diaz volhardt in zijn strijd tot het behoud van de volkstradities. En met betrekking tot de beeldende kunst kan als meest representatieve schilder genoemd worden José Vela Zanetti; één van zijn beste muurschilderingen is te zien in het gebouw van de Verenigde Naties in New Vork.

Castilla y León

is kortom een gigantisch museum, een meesterwerk vervaardigd door een veelzijdige natuur en een eeuwenlange glorierijke geschiedenis.

Bron: Brochure Castilla y León, Spanje, Turespaña.

** Voor geheel Spanje
 kunt u goed uw
accommodatie  boeken via Hotels/Appartementen/Spanje. U betaalt in het hotel! Let ook op de beoordelingen door gasten die de hotels bezochten! U kunt de ligging van de hotels via Google Earth bekijken!  
** U vindt bij Booking meer dan alleen hotels o.a.:
  Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets