GESCHIEDENIS van SPANJE, in voorhistorische tijden moeten diverse keren volken uit Afrika de Straat van Gibraltar overgestoken zijn. Vondsten bv. in de grotten van Altamira getuigen daarvan. Liguriers en IberiŽrs zijn van Afrikaanse oorsprong. Terug naar Spanje Info . Naar Stedenlijst Spanje. Naar regiokaart Spanje.  Naar uw accommodatie!

    

Myceense zeevaarders speelden al een grote rol in het handelsverkeer met Spanje.
Sinds de 7e eeuw v.C. namen ook de Grieken deel aan dit handelsverkeer. Tegen het einde van de 5e eeuw v. C. de FeniciŽrs Spanje gedeeltelijk veroverd. De Carthagers troffen in het noorden van het land    Kelten aan. daar gekomen tussen 900-600 v.C..
De Carthagers konden zich daar niet handhaven  

en de Romeinse overheersing werd een feit. De drie provincies Tarraconensis, Baetica en Lusitana werden de hoofdzetels van de Romeinse beschaving. De  welvaart kwam    er   tot  grote bloei. De romanisering was praktisch volledig. Met name door de invallen van de Barbaren ging in de 3e eeuw n. G. welvaart en beschaving achteruit.

415-711 Visigotische Rijk  

Germaanse veroveraars drongen Spanje binnen en vestigen zich in Lusitanie, AndalusiŽ, GaliciŽ en CataloniŽ. Bijna het gehele schiereiland werd overmeesterd. De oude beschaving van de Romeinen bleef echter grotendeels in stand.

711-ca. 1250 Overheersing door de Moren   
Onderlinge twisten van de leiders leidden er toe dat er militaire hulp ingeroepen werd vanuit Noord-Afrika. In korte tijd echter bezetten deze "hulptroepen" geheel Spanje. Door de komst van de Moren verbeterde de toestand van de volksklassen en die van de joden. Velen gingen over tot de Islam. Met name in de 10e eeuw was er, onder Abd al Rahman III, een tijdperk van vrede en welvaart. In de lle eeuw kwamen zelfstandige staten tot ontwikkeling die   elkaar onderling bestreden. De christelijke staten in het noorden zoals Leůn en Navarra en later CastiliŽ en Aragůn. konden hier gebruik van maken. Vanuit deze staten begint dan de Reconquista, herovering, van Spanje. Alfons VIII kon blijvend Toledo bezetten.

1250-1504 Voltooiing Reconquista  

Ferdinand III verenigde CastiliŽ en Leon. In 1250 was geheel Spanje met uitzondering van Granada, dat tot 1492 Moors bleef, in handen van de christenen. Het bleef twee eeuwen over de staten Castilie, Aragůn, Navarra en Portugal verdeeld. Door het huwelijk van Ferdinand en Isabelle werden Aragůn en CastiliŽ met elkaar verenigd. 

1504-1700 Onder de Habsburgers   
Karel I= Karel V van het Duitse Rijk, volgde in 1504 Ferdinand van Aragůn op. Hij onderdrukte de opstand van de Comuneros (1520). Spanje werd door de veroveringen in Amerika en door het bezit van een deel van de Italiaanse landen en de Nederlanden het middelpunt van een zeer groot rijk. Onder Filips Il (1556- 1598) echter zette het verval in. De vele oorlogen brachten Spanje aan de rand van de financiŽle afgrond. Onder Filips III en IV ging het verval verder. Burgeroorlog in CataloniŽ, opstanden in AndalusiŽ en Napels waren het gevolg van de zware onderdrukking.

 1700-1868 de Bourbons  

Onder Filips V van Bourbon verloor Spanje de Zuidelijke Nederlanden en de Italiaanse gebieden. De Engelsen bezetten Gibraltar. Doordat Spanje de zijde van Napoleon uiteindelijk koos werd het betrokken in de Frans-Engelse oorlog. Het eindresultaat was dat de Fransen Spanje binnen trokken. Jozef Bonaparte werd koning van Spanje. In 1808 kwamen de Spanjaarden in opstand tegen de Fransen. Nu steunden de Engelsen onder Wellington de Spanjaarden weer. In 1814 werd de overwinning op de Fransen behaald. Ferdinand VII en later zijn dochter Isabella gingen het land regeren.1868-1923 De Restauracion  

Generaals slaagden erin de regering van Isabella definitief te beŽindigen. In 1873 werd Spanje een federatieve republiek. Alfons XII werd koning. De tijd tot 1923 staat bekend als de tijd van de restauratie: gekenmerkt door een liberale grondwet van Canovas. Hij wist bekwaam liberale regeringen af te wisselen met reactionaire. De verkiezingen van 1923 werden gewonnen door de socialisten.

1923-1931 De dictatuur   
Als reactie daarop komt er een militaire junta die zich aan het hoofd van de regering stelde, onder leiding van Primo de Rivera.

1931- 1939 De "Tweede Republiek"  

Door de overwinning van de republikeinse verkiezingen kwam er een progressieve democratische Constitutie en werd Zamora president. In 1933 kregen uiterst rechtse krachten de overhand. Gevolg was terreur en in 1936 begon de burgeroorlog. Deze eindigde in 1939 en Franco voerde de alleenheerschappij, gesteund door de enige politieke beweging de Falange.

1939-1975 Het Franquistische Spanje  

Franco schakelde alle politieke tegenstanders uit. Spanje bleef buiten de Tweede Wereldoorlog, wel namen falangistische vrijwilligers deel aan de oorlog tegen de Sovjet-Unie en konden Duitse onderzeeŽrs gebruik maken van Spaanse havens. In 1969 werd Juan Carlos van Bourbon als opvolger van Franco aangewezen.
Koning Juan Carlos.  

Heeft zich na de dood van Franco ontpopt tot een krachtig pleitbezorger van de democratie. In 1977 zijn de eerste vrije parlementsverkiezingen gehouden. Deze werden een grote overwinning voor de Unie van het Democratisch Centrum (liberalen, socialisten en christen-democraten) onder leiding van premier Suarez. In 1982 kwam de aansluiting bij de Europese Gemeenschap en de NATO.

Steden   

De diversiteit en het contrast waardoor Spanje gekenmerkt
wordt komt ook tot uiting in de steden. Keltische, Iberische, Fenicische en later Grieks-Romeinse beschavingen legden de grondslagen voor de eerste stedelijke woonkernen die nog steeds de sporen van hun tijdelijk verblijf dragen.
De Arabische, joodse en christelijke culturen,  

elk afzonderlijk en beÔnvloed door elkaar, leidden tijdens de Middeleeuwen tot de opkomst van steden die tot aan onze dagen een zeer rijk erfgoed aan historische gebouwen en kunst hebben behouden.
Aan de traditie dient ook de moderniteit toegevoegd te worden.
Een modern karakter dat reeds enkele van onze koningen zoals bijvoorbeeld Karel III tot uitdrukking wist te brengen in zijn tijd met het doel de stadscentra zoals dat van Madrid te verfraaien met prachtige parken en emblatische monumenten, hetgeen een vernieuwing betekende van het karakter van deze kernen. Een renovatie die later zichtbaar wordt in de uitbreidingsplannen en nieuwe indeling van de grote steden, evenals in de constructie van elegante gebouwen die, in harmonie met de ontwikkeling van de architectonische smaak, vorm hebben gegeven aan de identiteit van onze steden in de laatste twee eeuwen.
Dit contrast komst ook tot uiting in de ontwikkeling van elke stad afzonderlijk,  

waar landschap, klimaat en dagelijks leven in harmonie een geheel eigen karakter kregen. In sommige steden kan men de getuigenis van een glorieus verleden en een rijk erfgoed aan monumenten vinden; in andere de schoonheid van verblindend licht en felle kleuren of het mysterie van nevel en een altijd groene horizon.
Kosmopolitisch of provinciaal,
vastgeroest in de tijd of volop in ontwikkeling, maar altijd fascinerend binnen het brede spectrum aan werkelijkheden en suggesties die zij bieden aan iedere bezoeker die van hun vriendelijke gastvrijheid geniet.  

** Voor geheel Spanje
  kunt u goed uw accommodatie boeken via Hotels/Appartementen/Spanje. U betaalt in het hotel! Let ook op de beoordelingen door gasten die de hotels bezochten! U kunt de ligging van de hotels via Google Earth bekijken!

** U vindt bij Booking meer dan alleen hotels o.a.:
  Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets