HISTORISCHE HANZESTEDEN,  Demmin, Anklam, Greifswald, Wismar, Stralsund en Rostock liggen in de noordoostelijke kuststreek van Duitsland
Naar deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren.
Naar kaart met de deelstaten. Naar stedenlijst Duitsland. Naar uw accommodatie!

    

De historische Hanzesteden Demmin, Anklam, Greifswald, Wismar, Stralsund en Rostock liggen in de noordoostelijke kuststreek van Duitsland.
De grootste van de historische Hanzesteden is de jonge, dynamische studentenstad Rostock. Voor het overige zijn de charmante plaatsen gekenmerkt door sierlijke puntgevelhuizen die aan de tijd van het Hanzeverbond herinneren. Voor het oog van de beschouwer ontvouwt zich een fleurig beeld - op de uitgestrekte heuvels en weilanden verbindt het stralende rood van de gebouwen zich met het heldere geel van de koolzaadvelden en het roodblauw van papaver en korenbloemen. Ongerepte rivierlandschappen en weidse laagvlakten nodigen uit tot uitstapjes in de natuur.

St. Marienkirche in AnklamAnklam - de toegangspoort tot het zonne-eiland
 
Het voormalige Hanzestadje Iigt aan de benedenloop van de rivier de Peene, waarover men met een boot naar de Menzliner Düne kan gaan waar men vikinggraven heeft blootgelegd.
Laat u in Anklam kort voor Usedom betoveren door het beeld van prachtige gebouwen uit verschillende tijdperken van de voorbije eeuwen. Kerken, huizen met de voor het noorden van Duitsland karakteristieke puntdaken en baksteengebouwen vormen de entourage voor uw wandeling door de plaats. Overblijfselen uit de middeleeuwen drukken eveneens hun stempel op het stadsbeeld. Hiertoe behoren de stadsmuur, een middeleeuwse waterput en enkele versterkingswerken. Internationaal beroemd geworden is Anklam door de vliegpionier Otto Lilienthal die hier heeft gewoond en op de binnenplaats van zijn geboortehuis de eerste vliegpogingen ondernam.

St. Marienkirche
 
Drieschepige gotische hallenkerk me
t veelzijdig geslolen, driebeukig koor, vijf geledingen tellende zuidwesttoren, een haaks aan de voorkant tegen hel schip aangebouwde tweebeukige rechthoekige kapel, sacristie aan de zuidoostzijde en verschillende kapellen aan de zuidkant; in diverse bouwfasen ontstaan. Van haar voorgangster, een wellicht vóór hel midden van de 13de eeuw opgetrokken drieschepige hallenkerk met overwelfd koor en koorabsis, bleven o.a. de zijmuren met hoeklisenen en een rondboogfries van hel koor bewaard en de wangen van het oude priesterpoortje met in eenvoudige lijnen uitgevoerde mannenkopjes.
Aan het einde
van de
14de eeuw
kreeg het schip een nieuwe oost- en westgevel met nissengeleding en kruisribgewelven op slanke
acht kante pijlers: uit dezelfde tijd dateert
de zuidwesttoren. De oostelijke koorgevel kreeg een geleding met slanke getraceerde nissen en pinakeltjes. Daarna kwam de Mariakapel (gedateerd 1488) gereed, een tweebeukige hal met vier kruisribgewelven. Wellicht kwamen aansluitend hierop de zuidelijke zijkapellen tot stand: in het begin van de 16de eeuw sloot de bouw van de sacristie aan de zuidoostkant de werkzaamheden aan de gotische kerk af.
De pijl
ers en welfvlakken
 
van de bogen in hel schip werden in het laatste kwart van de l4de eeuw rijk versierd met ornamentaaL, figuratief en verhalend schilderwerk. Het altaarstuk werd samengesteld uit een van circa 1500 daterende crucifix en de luiken met scènes uit leven van Maria van het vroeg-16de-eeuwse retabel uit de verwoeste Nikolaikerk. Ook van het laat-15de-eeuwse Sippenaltaar bleven slechts twee geschilderde luiken bewaard met de voorstellingen van de Geboorte en Aanbidding van Christus en twee kerkvaders; de schilderingen op de predella eronder ontstonden in de 17de eeuw. De kelkvormige doopvont dateert uit ca. 1320, verscheidene wangen van het koorgestoelte,
voorzien van figuratief reliëfwerk van hoge kwaliteit, zijn 14de- en 15de-eeuws. Portrellen uit de 17de-19de eeuw, een apostelbeeld en een crucifix uit de 15de eeuwen de vroegere altaarkast uit 1674 behoren eveneens tot de oude kerkinventaris. Verder zijn bezienswaardig de gegoten bronzen grafplaat uit ca. 1570 voor hel echtpaar Wolde en de in 1585 in het atelier van de Nederlandse beeldhouwer Philip Brandin vervaardigde epitaaf voor A. Ribe.

v.l.n.r: markthuizen, Marienkirche, marktplein met domkerk op achtergrondRomanti
sche kunst in Greifswald   
Afb. v.l.n.r: markthuizen, Marienkirche, marktplein met domkerk op achtergrond
Ook de universiteits- en Hanzestad Greifswald heeft talrijke bezienswaardigheden te bieden. Bijzonder het vermelden waard zijn de Wiecker Br
ücke en de ruine van het klooster Eldena. De brug is een technisch monument uit het jaar 1887. Deze houten ophaalbrug is een van de oudste nog functionerende historische bruggen van zijn soort in Europa. Het 120 jaar oude bouwwerk wordt meerdere malen per dag met de hand voor doorvarende schepen geopend.

St. Jakobikirche (
Domstrasse)
 
De drie­beukig
e hallenkerk met eenbeukig, veelzijdig gesloten koor en vier geledingen tellende  westtoren werd na 1250 begonnen als tweeschepige hallenkerk. Omstreeks 1350 werd het koor aangebouwd en hel schip vergroot met een derde beuk met kruisribgewelven op ronde pijlers en van een nieuwe oostgevel voorzien. Met het optrekken van de twee bovenste torengeledingen was de kerk omstreeks 1400 voltooid.
 
St. Marienkirc
he (Brüggstr.)
 
Aan het eind van d
e 13de eeuw begon de bouw van de buitenmuren van de huidige driebeukige hallenkerk met rechle koorsluiting. Tot de oudste gedeelten behoren ook de onderste torengeleding met de oorspronkelijk lagere zijhallen en een rijk gedecoreerd portaal in de west gevel. De kerk werd omstreeks 1360 voltooid met de bouw van de oostgevel met nissengeleding en pinakels. De kleurige beschildering van hel interieur is een reconstructie uit 1985-1987 van de originele situatie van ca. 1360. De in een zuidelijke zijkapel van de toren ontdekte muurschildering is omstreeks 1411 ontstaan. Uit de 15de of 16de eeuw dateren het schrijn van het vleugelaltaar met de Graflegging en een altaarreliëf met de H. Sippe. Noordduitse meesters maakten in 1587­1588 de preekstoel met figuratief intarsia van Joachim Mekelenborg en gesneden hermenpilasters: op de voet zijn de reformatoren Luther, Bugenhagen en Melanchthon  afgebeeld.

Dom St. Nikolai
 
De dricbeukige basilica met driezijdig geslolen koor ontstond in haar huidige vorm in de tweede helft van de 14de en het eerste kwart van de 15de eeuw. Achtkante pijlers dragcn de kruisribgewelven, in de zijbeuken komen ook stergewelven voor. De zijkapellen tussen de inwendige steunberen ontstonden in dezelfde tijd. De westtoren met groots portaal bepaalt sterk het stadsbeeld: de slanke barokke uikoepel met twee lantaarns verving in 1652 een gotische spits.

Hospitaal St. Spiritus (Ooms
tr.)
 
Het 'b
ejaardentehuis' werd in de 13de eeuw gesticht. De huidige vakwerkgebouwen rondom een binnenplein dateren uit de tweede helft van de 18de eeuw. Op het binnenplein vinden in de zomer concerten plaats.
 

Raadhuis (Plalz d
er Freundschaft)
 
Het oorspronkelijk gotische bakstenen gebouw
uit de vroege 15de eeuw werd na branden in 1713 en 1736 in de stijl van de late renaissance herbouwd. De raadzaal heeft een plafond met verguld stucwerk uit 1748. De beschilderde behangsels werden in 1749 gemaakt.

Het klooster Eldena, 4 km O
 
Werd in 1199 door cisterciënzer monniken gesticht. Werken van de beroemde schilder Caspar David Friedrich maakten het tot een symbool van de romantiek, dat over de hele wereld bekendheid verwierf De bekendste werken van de kunstenaar zijn 'Wiesen bei Greifswald' en 'Kreidefelsen auf Rügen'.Demmin - stad in het "driesstromenland"
 
In de regio 'Mecklenburgische Schweiz und Vorpommersche Flusslandschaft' wacht de Hanzestad Demmin op uw bezoek. Zij ligt aan de drie rivieren Peene, Tollense en Trebel en is het perfecte stadsadres voor natuurliefhebbers. Het Peenedal is het grootste aaneengesloten laagveengebied van Duitsland en kent een bijzonder gevarieerde flora en fauna. De Peene wordt vanwege zijn ongereptheid ook wel de 'Amazone van het noorden' genoemd. Ook cultureel heeft de stad Demmin heel wat
te bieden: eersteklas orgel- en koorconcerten in de gotische St-Bartholomaei-Kirche, concerten van het muziekgymnasium, evenementen op het bospodium en het populaire jaarlijkse Peenefeest.

St. Barlholomäuskirche
 
De imposante driebeukige hallenkerk
, in de 14de eeuw gebouwd op de plek van een 13de-eeuwse voorgangster, heeft aan de oostzijde drie veelhoekige absiden, een indrukwekkende westgevel met torens en nissenversiering en (gedeeltelijk jongere) zijkapellen aan de noord- en zuidzijde. Het huidige aanzien wordt bepaald door de omvangrijke restauratie in 1853-1857 naar plannen van de architecten Bartholomäus Weber en Friedrich August Stüler.

Andere bezienswaardigheden
 
Smal en hoog pakhuis uit omstreeks 11000 aan de Peenehaven
,
opgetrokken in vakwerk onder een mansardedak en voorzien van een hijsinstallatie. Van dergelijke 'Lübeckse pakhuizen' zijn aan de haven nog enkele
jongere voorbeelden te vinden.
De
classicistische kapel op het voormalige Mariakerkhof
is een gepleisterde achtkante centraalbouw. Di
chtbij ligt de grafsteen voor het omstreeks 11000 gestorven echtpaar Lobeck, vervaardigd door Johann Gottfried Schadow.

UNESCO-parel Wismar
(meer info)
 
De onder UNESCO-bescherming geplaatste oude stadskern van Wismar vertegenwoordigt nog heden op ideale manier de typische Hanzestad uit de bloeitijd van het stedenverbond in de 14e eeuw. De 'baksteenstad' aan het zuidelijkste punt van de Oostzee heeft haar middeleeuwse plattegrond weten te behouden en biedt u als beschermd historisch ensemble een bijzonder charmant stadsbeeld.
Hanzeatische bouwkunst
en de goed bewaard gebleven bouwsubstantie getuigen ook nu nog van het politiek en economisch belang en de rijkdom van de Hanzestad in de middeleeuwen. Met name de monumentale baksteen kerken geven een uniek overzicht van de beroemde sacrale architectuur van de Hanzesteden in het zuidelijke Oostzeegebied. Bovendien zijn de 'waterkunst', een van de grootste en mooiste brongebouwen in Noord-Duitsland, en het stadshistorisch museum 'Schabbelhaus' een bezoek waard.

Stralsund
(meer info)- rode stad aan zee
 
Evenals Wismar maakt ook de historische stadskern van Stralsund sinds 2002 deel uit van het UNESCO-werelderfgoed. De in 1234 gestichte stad is gekenmerkt door geveIhuizen in rode baksteengotiek, door imposante kerken, middeleeuwse kloostergebouwen en het indrukwekkende raadhuis.
Natuur en stadsleven liggen ook in Stralsund dicht bij elkaar.
Zo trekt met name de haven met z'n pakhuizen, grachten en bedrijvigheid de bezoekers aan. Kotters en barkassen, zeilschepen en jachten beheersen het beeld en doen vermoeden hoe het er hier ten tijde van de middeleeuwse koop- en zeelieden aan toe ging.

Vis met een grote naam
 
De Hanzesteden staan bekend om de gefileerde en ingelegde bismarckharing die zijn naam aan de slimme vishandelaar Johann Wichmann te danken heeft. Die heeft een keer een vaatje met deze lekkernij als verjaardagscadeau aan rijkskanselier Otto von Bismarck overhandigd en de haringen die de kanselier goed smaakten, officieel naar hem vernoemd. Tegenwoordig wordt de bismarckharing van hieruit over de hele wereld geëxporteerd. Ook vleesliefhebbers komen bij de Pommerse burgerkost volop aan hun trekken. Er worden allerlei pikante gerechten opgedist, van speenvarken tot gevuld ribgebraad. Gewoon heerlijk smaakt daarbij een in Stralsund gebrouwen Störtebeker-pils.

Internet: www.anklam.de  - www.demmin.de  - www.greifswald.de  -  www.rostock.de - www.stralsundtourismus.de  -  www.wismar.de  -http://www.duitsverkeersbureau.nl/index_NLD.htm

Zo bereikt u de Hanzesteden
 
De Oostzeekust van Mecklenburg is vanuit de lucht via de vliegvelden Lübeck, Schwerin en Rostock bereikbaar. Deze steden heb­ben bovendien een goede aansluiting op het spoorwegnet Van hieruit kunt u snel en comfortabel doorreizen naar de histo­rische Hanzesteden. Om het even of u de trein neemt of de auto, u bereikt gegarandeerd uw bestemming.

** Uw accommodatie in geheel Duitsland  kunt U goed boeken via Hotels.Appartementen.Duitsland.

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes” of kies direct:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets