SALON-DE-PROVENCE, ligt in het departement Bouches-du-Rhône. De plaats wordt voor het eerst in de 9de eeuw als eigendom van de bisschop van Arles genoemd. Zij lag in de buurt van een Keltisch-Ligurisch oppidum bij Salonet.
Naar regio overzicht
Provence-Alpes-Côte-d'Azur.
 Naar stedenlijst Frankrijk. Naar regiokaart Frankrijk. Naar uw accommodatie!

    

In de tijd van de Saraceense en Nonnandische rooftochten  
werd Salon­de-Provence versterkt. In 1032 viel de plaats met het koninkrijk Provence aan de Duitse keizer toe, waaraan de naam van het kasteel 'Chäteau de l'Emperi' nog herinnert. Al spoedig daarna beleefde Salon een geweldige opbloei die werd begunstigd door zijn onafhankelijke positie - reeds in de 14de eeuw waren er vier markten - , en het kon daarom reeds tamelijk vroeg een meebeslissingsrecht afdwingen.
Ook nu nog is de hoofdstad van de Crau
een plaats voor overslag van agrarische producten, hoewel zij haar welvaart intussen in de eerste plaats aan de oliehandel heeft te danken.

Saint-Laurent en de Saint-Michel Stiftskerk Saint-Laurent, Rue Maréchal-Joffre, links op afb. 

De kerk werd in 1344 gebouwd door de met name in Zuid-Frankrijk nogal verbreide predik- en bedelorde van de dominicanen, die zich tot doel had gesteld de Albigenzen voor de Kerk terug te winnen.
Zij is een typisch voorbeeld van dominicaner gotiek:
onversierde, vrijwel gesloten muren bepalen het beeld dat alleen door het beeldhouwwerk aan de toren met zijn twee romaanse en twee voeggotische geledingen wordt onderbroken. Ondanks deze bijna 'ongotische' kenmerken is het bouwwerk als gevolg van de doorlopende lijnen onmiskenbaar gotisch. De indruk wordt vooral bepaald door de stilistische uniformiteit.

Ook het inwendige getuigt  

van de typische dominicaner opvatting van een kerkruimte: een zaal. Het eenbeukige gebouw met zijn brede, spitsbogig overwelfde traveeën, zonder koortravee en dwarsschip, mondt uit in een vijfzijdige apsis.
De dominicanesgotische indruk

wordt nog versterkt door het ongebruikelijke hoogteverschil tussen het schip en de tussen de steunberen toegevoegde kapellen.

In het interieur
 

zijn vermeldenswaard: de H. Maagd van albast, l6de eeuw, de epitaaf van de beroemde arts en astroloog Nostradamus, vierde kapel, die in 1547 naar Salon-de-Provence kwam en hier zijn duistere voorspellingen, Centuries, 1555, schreef, alsmede een Kruisafneming uit veelkleurige steen, 15de eeuw.

Saint-Michel,
Rue de I'Horloge, rechts op afb

Ondanks zijn eenvoud is het een karakteristiek gebouw uit de overgangstijd van het Romaans naar de gotiek.
De westgevel is bijzonder indrukwekkend
met het fraaie portaal en de vensterloze, vierkante toren, die in een vrijstaande, gepunte klokkenstoel eindigt. Een pendant hiermee vormt de aan de oostkant, tussen het schip en de iets hogere apsis, oprijzende, vrijstaande muur van twee geledingen, die eveneens een spitsbogige klokkenarcade met vijf rondbogige openingen heeft.
Het interieur van de een schepige kerk,
die in de 15de eeuw van zijschepen werd voorzien, maakt een gedrongen indruk, ondanks het vooral in de apsis tamelijk elegante kruisribgewelf. Het hoogaltaar is 17 de-eeuws, evenals de H. Maagd.

Kasteel
 

Het Chàteau de l 'Emperi, op een rots boven de stad gelegen, werd in zijn huidige vorm door aartsbisschop Jean des Baux, 13de eeuw, gebouwd. Na het pauselijk paleis te Avignon en het kasteel in Tarascon is het een van de belangrijkste en grootste burchten van de Provence. Hoewel de kantelen en drie torens in de loop der eeuwen verdwenen, geven de reusachtige, naakte muren nog steeds de indruk van een onneembare vesting.
Het 170 m lange complex,
aan de steile oostkant door verscheidene torens beschermd, bevat drie hoven: een buitenste burchthof, die tot aan de inrichting van het kasteel als kazerne door een gracht van de hoofdburcht was gescheiden, benevens twee binnenhoven.

Een opgang die voor de muur begint leidt naar een voorburcht  

en vandaar komt men via een portaal met doorgangsruimte en een gang in de eerste binnenhof. Deze gang, bekleed met stenen platen en gevormd door een aantal dicht op elkaar staande, rechthoekige gordel bogen, verdient bijzondere aandacht. Het idee voor deze ordening zou van de kruisvaarders uit Syrië afkomstig kunnen zijn.
In deze eerste binnenhof
blijkt, dat de in de eerste helft van de !0de eeuw gebouwde en in de 12de en 13de-eeuw vernieuwde burcht van de bisschoppen van Arles door de latere eigenaren in een representatief kasteel werd veranderd. Aan de noord- en westzijde zijn voor de gebouwen elegante pijlerarcaden met brede, vlakke bogen en daarboven galerijen gebouwd, en ook de verbrede vensters getuigen van de wil tot verfraaiing van aartsbisschop J. Ferrier.

Vanuit deze zeer fraaie Cour d'Honneur,  

waar jaarlijks het Festival de Salon plaatsvindt, komt men via de noordvleugel in de tweede binnenhof, het oudste deel van het complex, de zgn. Cour de l'Emperi, die door de aardbeving van 1909 zwaar werd getroffen. Hier staat o.a. ook de kapel, die in de 13de eeuw door het aanbrengen van een kruisribgewelf tot een voor middeleeuwse burchten en paltsen typische dubbelkapel werd veranderd.
Thans
is in het kasteel een museum gehuisvest, toegang via de kapel, met een kleine collectie schilderijen en een omvangrijke wapenverzameling.

Andere bezienswaardigheden
 

Hôtel de Ville, 17de eew,

gebouwd in de Frans-classicistische stijl, heeft een waardigheid die met de functie van het gebouw overeenkomt. Ervoor staat een standbeeld van Adam de Craponnes (1525-1576) die het gelijknamige bevloeiingskanaal heeft ontworpen.
De Porte du Bourg Neuf,
Cours Victor Hugo, is een vierkante toren met weergang en mezekouwen, een laatste overblijfsel van de in de 17de eeuw afgebroken stadsmuur.
De Tour de I'Horloge, 17de eeuw,
heeft een mooie, typisch Provençaalse klokkenstoel.

Omgeving
  
     
Alleins, 16 km N.O..
Oud dorp met een romaanse kerkhofkapel en ruïnes van een l6de-eeuws kasteel. Een toren van een ouder verdedigingssysteem werd in de 17de eeuw in een fraaie belfroot veranderd.

Aurons, 7 km N.O..  

Klein dorpje met een Romaans minikerkje. Voor de plaats staat de voormalige priorij
Saint-Pierre-des-Canons,
een groot gebouwencomplex met een mooie 17de-eeuwse tuin. Boven het dorp bevinden zich grotten en de ruïnes van een middeleeuws kasteel.

Eyguières, 9 km N.W..  

Pittoresk marktdorp aan de voet van de Alpilles met een romaanse kerkhofkapel.

Fare-les-Oliviers, 14 km Z.O..  

Restanten van een oud kasteel.

Grans, 5,5 km Z.W..  

In november en december vindt het persen van de olijven plaats, Rue Émile Zola. Enkele fraaie façaden uit de 18de eeuw.

Lamanon, 6,5 km N..  

Tijdens het Tertiair mondde de Durance via de bergengte Pertuis de Lamanon direct in zee uit en zo werd door de achtergebleven kiezel- en rolstenen in de loop der eeuwen de Crauvlakte gevormd. Boven het slotpark, Chäteau de Panisse, 1660 zijn grotten te vinden, zoals de Grottes de Calés, die vanaf de jongere steentijd tot in de 15de eeuw bewoond waren.

Lançon-Provence, 7,5 km Z.O..  

Oud dorp met ruïnes van een 12de­eeuws kasteel, gebouwd door de heren van Baux, een paar mooie oude huizen en resten van een verdedigingsstelsel. De Chapelle Saint-Cyr ligt bijzonder fraai aan de N 119. Het is een charmant Romaans kerkje uit de 11de eeuw.

Roquemartine, 11 km N.W..  

17de­eeuwsslot. Aan de N 569 ruïnes van het kasteel Castellas de Roquemartine.

Saint-Cannat, 16 km 0..  

Mooie, voor het slechts 2000 inwoners tellende dorp opvallend grote kerk met een rijkversierde 15de-eeuwse toren.

Sénas, 12 km N..  

Mooie gotische kerk uit de 14de eeuw met een romaans zuidelijk zijschip, dat in werkelijkheid het schip van de voorganger was. De vijf marmeren beelden voor het altaar (Christus en de evangelisten) zijn even­eens 14de-eeuws.

Vernègues, 10 kmN.O..  

Klein dorp dat door de aardbeving van 1909 werd ver­woest en op een iets lager gelegen plaats werd herbouwd. Eén km noordelijk van het oude dorp de ruïnes van een romaan­se kerk en van een kasteel.

Office de Tourisme:

56, Cours Gimon. BP 70167, 13664 SALON-DE-PROVENCE CEDEX  - tél. 04.90.56.27.60 - télécopie : 04.90.56.77.09  - accueil@visitsalondeprovence.com

MUSEE "LA MAISON DE NOSTRADAMUS"
 

Une visite audioguidée de 40mn (10 scènes) vous permettra de découvrir la vie de cet homme illustre ainsi que son oeuvre scientifique et philosophique. Le Musée propose également des expositions temporaires, un espace librairie ainsi qu'un fonds documentaire. Rue Nostradamus. Tél: 04.90.56.64.31. Fax: 04.90.56.08.12 -  Email: m.nostradamus@salon-de-provence.org . Site Internet: www.salon-de-provence.fr  Ouvert: Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Samedi et dimanche de 14h00 à 18h00.

** Uw accommodatie
in Frankrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Frankrijk. Er zijn meer dan 11.000 hotels/appartementen online boekbaar. Laagste prijsgarantie, maximale keuze, tevreden gasten, onpartijdige hotelbeoordelingen, uw taal wordt altijd gesproken!

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”! 
** U vindt er o.a.:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets