MARSEILLE hoofdstad van het Departement Bouches-du-Rhône en van de regio Provence-Alpes-Côte-d'Azur , aan de Golf van Lion, Middellandse Zee. Marseille werd als Massalia of Massillia in ca. 600 v.C. gesticht door Ioniërs uit de Griekse stad Phocaea.
Naar regio overzicht
Provence-Alpes-Côte-d'Azur.   Naar stedenlijst Frankrijk. Naar regiokaart Frankrijk. Naar uw accommodatie!

Booking.com

Marseille, Notre-Dame-de-la-Garde Het werd de moederstad van vele koloniën
en van hieruit verbreidde zich de Griekse beschaving in de Provence. Door de bloei van zijn handel en scheepvaart een concurrent van Carthago, was Marseille in de Punische oorlogen een vrijwillig bondgenoot en steunpunt van de Romeinen.
In de Burgeroorlog
was de stad een vlootbasis van de Pompejanen; in 49 v.C. werd zij door Caesar veroverd. Hoewel de stad zelfbestuur behield, verloor zij een groot deel van haar achterland en werd zij als havenstad overvleugeld, eerst door Arelate, Arles, en daarna door Lugdunum, Lyon.

Pas door de stichting van het klooster Saint-Victor
 

in de 5de eeuw kreeg zij weer enige betekenis. In de 9de eeuw werd zij zetel van een burggraaf en in 1216 kreeg zij weer zelfbestuur. De kruistochten (11de­13de eeuw) brachten haar economische herleving als transitohaven teweeg.
Mede door de geduchte concurrentie
van Montpellier en de Italiaanse havensteden raakte de stad in de 14de eeuw weer in verval. In 1481 kwam zij, met de Provence, aan  Frankrijk; de 16de eeuw was een periode van herleving. In 1720 werd Marseille zwaar geteisterd door de pest.

Revolutie
 

De Revolutie werd door de Marseillanen met enthousiasme begroet: het krijgslied van Rouget de Lisle Chant de guerre pour l’armée du Rhin (1792) werd door Marseillaanse vrijwilligers als strijdlied aangenomen en kreeg in Parijs de naam La Marseillaise, thans het Franse volkslied.
Tijdens het Premier Empire
koos Marseille Napoleons zijde, tijdens het Second Empire stond het aan de republikeinse kant. Een grote economische opbloei volgde op de Franse koloniale expansie in Noord-Afrika en op de opening van het Suezkanaal.

In 1940 en 1944 werd de stad zwaar beschadigd
 

door bombardementen, in 1943 lieten de Duitsers een stuk van de oude stad met de grond gelijkmaken. De wederopbouw is met kracht ter hand genomen. In Marseille kon Le Corbusier zijn eerste unité d'habitation, de Cité radieuse, 1952 e.v., aanleggen.
Marseille is thans naar inwonertal
de tweede stad en de eerste havenstad van Frankrijk. De rede wordt beschermd door de eilandjes If, het kasteel hier speelt een rol in de roman De graaf van Monte Christo, 1844-1845, van Dumas - Ratonneau en Pomègues.
De beroemdste boulevard van de stad is La Canebière, de naam is ontleend aan chénevières = hennepvelden, die hier vroeger lagen.

Basiliek Saint-Victor
 

De basiliek, het enige overblijfsel van het klooster dat hier in 415 werd gesticht door Johannes Cassianus, die in Marseille als heilige wordt vereerd, is gewijd aan de heilige Victor, een martelaar uit de 3de eeuw. De kerk, door de Saracenen verwoest, werd in 1040 herbouwd.
Uiterlijk lijkt zij op een vesting.
Het interieur is deels 13de- , schip en zijbeuken, en deels 14de-eeuws, koor en transept. Het interessantste deel is de crypte: de oorspronkelijke basilica van Cassianus, 5de eeuw, die bij de bouw van de kerk in de 11de eeuw ondergronds kwam te liggen.
 
Naast elkaar bevinden zich hier
 

de 'grot van de heilige Victor', waarin de heilige begraven zou zijn, en de ingang tot de catacomben, waar sedert de middeleeuwen de heiligen Lazarus en Maria Magdalena worden vereerd.
In de crypten ernaast
is een opmerkelijke serie sarcofagen te zien, zowel antieke heidense als christelijke. In de kapel, nabij de sarcofaag die van Cassianus zou zijn, is in 1965 een graf uit de 3de eeuw ontdekt dat de stoffelijke resten bevat van twee martelaren, op wier tombe de abdij werd gebouwd.

Oude en nieuwe kathedraal La Major
 

Van de oude Major,

midden 12de eeuw, zijn sinds de bouw van de nieuwe nog slechts het koor, het transept en één travee van het schip, met zijbeuken, bewaard gebleven. De kerk herbergt o.m. een reliekaltaar uit 1073, een basreliëf van Luca della Robbia, 15de eeuw, een kruisafneming voorstellend, en een aan Lazarus - die de eerste bisschop van Marseille geweest zou zijn - gewijd altaar door Francesco Laurana.
De nieuwe Major
werd tussen 1852 en 1893 in neo-Byzantijnse stijl gebouwd.

Basiliek Notre-Dame-de-la-Garde
 

Op een 160 m hoge kalkrots verheft zich de machtige basiliek, die midden 19de eeuw in neoromaans-Byzantijnse stijl werd gebouwd. Op de klokkentoren is een immens verguld Mariabeeld geplaatst, dat tot symbool van de stad is geworden. De kerk is van binnen bekleed met veelkleurig marmer.
De schilderijen stammen
uit de 19de­eeuwse, zgn. Düsseldorfer Schule, waarvoor een mengeling van idealisme en realisme kenmerkend is. Exvoto's hangen aan de wanden. In de crypte een beeld, de Mater Dolorosa, een werk van de 19de-eeuwse beeldhouwer Jean-Baptiste Carpeaux. Jaarlijks op 15 augustus wordt naar deze kerk een bedevaart gehouden die pelgrims uit de gehele Provence trekt.

Musea
 

Marseille is zeer rijk aan musea.
In het 19de-eeuwse Palais Long­champ is ondergebracht het
Musée des Beaux Arts
,
dat o.m. twee muurschil­deringen van Puvis de Chavannes bevat - Marseille, Griekse kolonie en Marseille, poort van het oosten -, als­mede schilderkunst uit de l6de en de 17de - Perugino, Rubens, Vouet, Philippe de Champaigne e.a. - en uit de l8de, de 19de en het begin van de 20ste eeuw - o.a. Hubert Robert, David, Millet, Courbet, Corot, Dufy en Marquet -

Voorts beeldhouwwerk
 

van Daumier, twee zalen gewijd aan de Marseillaanse beeldhouwer, schilder, tekenaar en architect Pierre Puget, 1620-1694, en een zaal met Afrikaanse kunst. In hetzelfde gebouw bevindt zich het interessante
Musée d'Histoire naturelle,
zoölogie, geologie, prehistorie en een tropisch en subtropisch aquarium. Het nabijgelegen

Musée Grobet-Labadié,
 

genoemd naar de musicus Grobet, die zijn collectie aan de stad vermaakte,  toont o.m. wandtapijten, 16de-18de eeuw, meubelen, aardewerk, smeedwerk, oude muziekinstrumenten en fraaie schilderijen van Daubigny, Greuze, Murillo e.a. Het Chàteau Borély, dat de naam draagt van de rijke l8de-eeuwse kooplieden die het lieten bouwen en dat fraai in stijl is ingericht, omvat het
Musée d'Archéologie méditerranéenne,
rijke Egyptische verzameling, Grieks en Romeins aardewerk en glas, Etrus­kische bronzen en de schenking van Feuillet de Borsat: een belangrijke verzameling voornamelijk Franse tekeningen, en het

Musée lapidaire,
 

kapitelen, sarcofagen, uit zee opgeviste amforen e.d.. Het
Musée Cantini
,
in het l7de-eeuwse Hotel de Montgrand, dat met de collectie aan de stad werd nagelaten door de beeldhouwer Jules Cantini-, bezit een belangrijke verzameling faience uit Marseille en uit Moustiers, alsmede meer dan 400 werken van moderne en hedendaagse kunstenaars zoals César, Arman, Balthus, Hartung, Tapiès en Francis Bacon, die in wisselende exposities worden getoond. Het

Musée du Vieux Marseille
,
 

ondergebracht in het l6de­eeuwse Maison Diamantée, dat deze naam dankt aan de als diamant­koppen bewerkte stenen aan de voorgevel, een vorm van bossage, herbergt o.m. kerstkribben en het belangrijke legaat-Camoin, voorwerpen betreffende de geschiedenis en de vervaardiging van speelkaarten. Het
Musée des Docks romains

is gewijd aan de handel in Marseille in de oudheid, resten van antieke schepen, documenten, Romeins aardewerk, terwijl het

Musée de la Marine de Marseille
,
 

geïnstalleerd in het Beursgebouw, de geschiedenis van de haven en de zeevaart documenteert aan de hand van maquettes, prenten e.d.

Overige bezienswaardigheden
 

In het gebouwencomplex, 17de eeuw,

van het Hospice de la Vieille Charité bevindt zich een fraaie, naar plannen van Pierre Puget gebouwde kapel met ellipsvormige koepel. Het gebied tussen dit complex en de oude haven,
het Quartier du Pannier,
is een bezienswaardig stukje oud Marseille, met nauwe straatjes en hoge, oude huizen.

Vlakbij staat de Clocher des Accoules,
 

het enige overblijfsel van een van Marseilles oudste kerken, 12de eeuw.
De kerk Saint-Ferréol, of:
des Augustins, tegenover de Vieux Port, heeft een renaissancefaçade, herbouwd in 1804, en een gotisch schip. Het marmeren hoofdaltaar is 18de ­eeuws.

Iets ten noorden van de kerk
 

zijn de resten van de Romeinse kademuren en een Romeinse weg, 4de eeuw, die toegang gaf tot de stad, blootgelegd.
De ingang van de Vieux Port,
die thans alleen nog als jachthaven dienst doet, wordt geflankeerd door de forten Saint-Jean en Saint­Nicolas.

Het Stadhuis
 

heeft een l7de­ eeuwse façade.
De Arc de Triomphe,
of Porte d'Aix, op de Place J.Guesde, werd in 1833 opgericht ter herdenking van de Revolutieoorlogen en van de oorlogen van het Eerste Keizerrijk.
Zie ook "Marseille en de schildersroute"

Office de Tourisme et des Congrès
 

: 2, rue Beauvau  -  13001   MARSEILLE  - 
Tel: 33 (0) 4 91 13 89 00     -  Fax: 33 (0) 4 91 13 89 20   -  Internet:   Provenceweb.bouches/marseill  - 
E-mail: accueil@marseille-tourisme.com

Regio Provence-Alpes-Côte d'Azur     
Is een regio in het zuidoosten van het land met als hoofdstad Marseille. Er wordt ook wel een onderscheid gemaakt tussen de Haute-Provence, die de massieven van de zuidelijke Vooralpen omvat en de Basse-Provence en de Provence-Maritime of Côte d'Azur.
Er heerst een Middellandse-Zeeklimaat met droge zomers. Landbouw is gericht op tarweteelt; daarnaast verbouw van olijven, primeurs, bloemen  en wijnbouw.


A land of colors,  

from the ochre cliffs of the LUBERON to the fiery red mountains of the ESTEREL, and stretching to the snowy peaks of the Southern ALPS ski stations, this is a many-faceted region.
Comité Régional du Tourisme: 
Les Docks, 10, place de la joliette, Atrium 10.5  -  B.P. 46214  -  13567   MARSEILLE Cedex 2  -  Tel: 33 (0) 4 91 56 47 00     -  Fax: 33 (0) 4 91 56 47 01
Internet:  http://www.guideweb.com/indexa.html voor Provence en Ardeche  -  E-mail: information@crt-paca.fr

Departement Bouches-du-Rhône  
Met de steden Marseille, Aix, Arles, Saintes Maries, Salon en de  Camargue... , Martigues en l'Estanque.
Hoofdstad is Marseille. Het gebied strekt zich uit van de Rhônedelta tot de uitlopers van de Alpen in het oosten. In de Rhônedelta, Camargue, wordt veeteelt en rijstbouw beoefend, in het noorden en oosten wijnbouw.


Comité Départemental du Tourisme:  

13, rue Roux de Brignoles  -  13006   MARSEILLE  -  Tel: 33 (0) 4 91 13 84 13     -  Fax: 33 (0) 4 91 33 01 82   -   Attention Jean-Philippe Aillaud - Service Editions-Documentation  -  Internet
: http://www.visitprovence.com   |  Provenceweb.fr/e/bouches.htm  |   Bouches du Rhône   -  E-mail: cdt13@visitprovence.com

** Uw accommodatie in Frankrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Frankrijk. Er zijn meer dan 20.000 accommodaties online boekbaar. Laagste prijsgarantie, maximale keuze, tevreden gasten, onpartijdige hotelbeoordelingen, uw taal wordt altijd gesproken! 

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”! 
** U vindt er o.a.:
   Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets  

Booking.com