NANTES is de hoofdstad van het departement Loire-Atlantique. Belangrijk industrieel en commercieel centrum met zeehaven, gelegen aan het begin van het estuarium van de Loire. Ondanks de zware oorlogsschade die de stad vooral in 1943 leed, is Nantes rijk aan historische gebouwen. De stad heeft verscheidene musea, een universiteit en diverse hogescholen.
Naar overzicht regio Pays de la Loire.
 Naar stedenlijst Frankrijk. Naar regiokaart Frankrijk. Naar uw accommodatie!
   
 

Nantes was in de oudheid als Condevincum
de hoofdstad van de Gallische stam der Namneten. In de middeleeuwen werd de stad residentie van de hertogen van Bretagne. Zij verkeerde in voortdurende rivaliteit met Rennes.
Het was vooral hertog Frans II
die de stad in de 15de eeuw tot groot aanzien bracht. In 1598 vaardigde Hendrik IV er het Edict van Nantes uit, waarbij aan de hugenoten een belangrijke mate van godsdienstvrijheid werd verleend. Het edict zou een eeuw later worden herroepen, met alle desastreuze gevolgen van dien.
Vanaf de 16de eeuw
nam de betekenis van de haven en de handel gestaag toe. De handel in suiker en vooral de slavenhandel brachten de stad welvaart en rijkdom. In de eerste helft van de 18de eeuw groeide de haven door de handel met Amerika en met de Franse Antillen uit tot de eerste van Frankrijk.

De handel in slaven,
 

die verdoezelend als “ebbenhout” werden gekwalificeerd, bracht immense winsten op. Rijke handelaren en reders verlieten de nauwe straten van de middeleeuwse stad en bouwden schitterende woonhuizen aan de Quai de la Fosse of op het Ile Feydeau, door demping van de Loire-arm thans met de stad verbonden.
Dit deel van de stad, met de weelderige behuizingen
o.a. in de Rue Kervégan, de Allée Turenne, de Place de la Bourse, getuigt nog van de 18de-eeuwse koopmansvoorspoed. De Franse Revolutie maakte een einde aan de slavenhandel en door de opkomst van de suikerfabricage uit suikerbieten liep ook de suikerhandel terug. Nantes ging zich nu op industrieel gebied ontplooien.

Uit de 19de eeuw
 

stammen de stadswijk rondom de Place Royale, met fontein uit 1865, die de stad Nantes symboliseert, de levendige winkelstraat Rue Crébillon, met de merkwaardige Passage Pommeraye, de Cours Cambronne en de Place Graslin, met theater uit 1783.
Door grootscheepse drainagewerkzaamheden
werd de verzandende haven, die door een kanaal verbonden is met de voorhaven Saint-Nazaire, weer toegankelijk gemaakt voor zeeschepen. Na de Tweede Wereldoorlog werd Nantes drastisch verbouwd en met moderne complexen uitgebreid. Vermelding verdient vooral de Cité radieuse, 1955, ontworpen door Le Corbusier, in de voorstad Rezé.

Kathedraal Saint-Pierre-et-Saint-Paul
 

De bouw, begonnen in 1434, werd pas in 1893 voltooid. Niettemin vertoont de kerk een eenheid van stijl. De gerestaureerde façade, bekroond door twee 63 m hoge torens, is vooral opmerkelijk door de drie portalen, waarvan de booglijsten fijn zijn gedecoreerd met voorstellingen uit de Heilige Schrift.
In het interieur treffen de harmonieuze proporties
van het gotische schip. De pijlers hebben geen kapitelen en rijzen zonder onderbreking tot in de ongewoon hoge gewelven. In het rechterdwarsschip bevindt zich de tombe van de Bretonse hertog François 11 en zijn vrouw Marguerite de Foix.

Het is een meesterwerk van renaissancebeeldhouwkunst,
 

vervaardigd tussen 1502 en 1507 door Michel Colombe, in opdracht van de dochter van het echtpaar: Anne van Bretagne, door haar huwelijken met achtereenvolgens Karel VIII, 1491, en Lodewijk XII, 1499, koningin van Frankrijk. Het monument is vol symboliek: de gisanten, ligbeelden, van de hertog en zijn vrouw zijn omringd door beelden met bijzondere betekenis.
De engelen die het hoofd
van de gestorvenen ondersteunen, verwijzen naar de ontvangst in de hemel, de leeuw aan de voeten van François symboliseert de macht, de hazewindhond aan de voeten van zijn vrouw verbeeldt de trouw.

De vier hoekbeelden personifiëren
 

de vier kardinale deugden: Justitia, gerechtigheid, Fortitudo, kracht, Prudentia, voorzichtigheid en Temperantia, matigheid.
In het linkerdwarsschip
bevindt zich de cenotaaf, leeg grafmonument ter ere van doden wier lijk men niet heeft of die elders begraven liggen, als plaats van cultus, van generaal De Lamoricière, met vier bronzen beelden die resp. meditatie, liefdadigheid, moed en geloof tot uitdrukking brengen.
Aan de zijflank van de kathedraal ligt het voormalige kapittelhuis (15de eeuw), dat een collectie religieuze kunst huisvest.

Nantes, ingang van het kasteelHertogelijk kasteel
 

Het voormalige kasteel van de hertogen van Bretagne, waarin thans drie musea zijn ondergebracht, is een imposante vesting, gebouwd in gotische en renaissancestijl. Het werd grotendeels opgetrokken in de 15de eeuw, op de plaats van een vroeger kasteel uit de 13de eeuw, waarvan de donjon is overgebleven.
Twee zware torens,

de Tour du pied­de-biche en de Tour de la boulangerie, flankeren de ingang, die voorzien is van een ophaalbrug met een stenen brug uit de 18de eeuw ervoor. De bouw van het kasteel werd in 1466 begonnen door hertog François II en voortgezet onder zijn dochter Anne van Bretagne.

Op de binnenplaats een zeer fraaie waterput,
 

met gebeeldhouwde putrand en voorzien van een smeedijzeren bekroning: de hertogelijke kroon. Daarachter de Tour de la couronne d'or met Italiaans aandoende loggia's, een werk van Mathelin Rodier. Ter weerszijden daarvan links de Grand Logis, gebouwd door Anne van Bretagne, en rechts het Grand Gouvernement in laatgotische renaissancestijl, later herbouwd.
Het Bâtiment du Harnache­ment
stamt uit 1784. Het huisvest het Musée des Salorges, vooral gewijd aan de scheepvaart en aan de handel en industrie van het oude Nantes, met name ook aan de slavenhandel. Het Musée des Arts décoratifs, in de Tour du fer à cheval, toont een collectie toegepaste kunsten (meubelen, keramiek, enz.).
Het Musée des Arts populaires et régionaux, in het Grand Gouvernement, is gewijd aan de Bretonse folklore, o.a. kostuums, behuizingen.

Nantes, Courbet: Les cribleuses de bléMusée des Beaux Arts, Rue Georges­Clémenceau 10
 

Het museum, een der grote van Frankrijk, bezit een rijke schilderijencollectie vanaf de renaissance tot de 20ste eeuw. Het heeft een aanzienlijke verzameling
Italianen: o.a. Perugino, Tintoretto, Guardi, Canaletto en een belangrijk aantal Caravaggisten. De Vlaamse School is o.m. vertegenwoordigd door 'de fluwelen Bruegel' en door Rubens; de Nederlandse door Rembrandt.
Het museum bezit voorts een aantal tops tukken
van Georges de la Tour, werken van Le Nain, Watteau, Lancret, Greuze, Géricault, Delacroix, Ingres en Corot, en een van de mooiste schilderijen van Courbet: Les cribleuses de blé, zie afb.. Verder telt de collectie werken van impressionisten, o.a. Monet en Sisley, en van moderne meesters, zoals Dufy, Van Dongen, Rouault, Manessier, Kandinsky, Vasarely, Poliakoff, enz.

Musée Dobrée, PlaceJean-V,
 

gevestigd in een door de 19de-eeuwse reder en verzamelaar Thomas Dobrée gebouwd paleis, omvat een collectie middeleeuwse kunst (ivoren, email, verluchte handschriften, wandtapijten, sculpturen, schilderijen), stijlmeubelen (16de en l7de eeuw), een prentenkabinet (met werk van o.a. Rembrandt en Dürer) en 18de-eeuws edelsmeedwerk. In het belendende
Manoir de la Touche,
15de eeuw, zijn collecties etnografica (Zuid-Amerika, Oceanië), benevens Egyptische, Griekse en Etruskische kunst ondergebracht.

Musée Jules Verne,
Rue de I'Hermitage,
 

is gewijd aan de in Nantes geboren schrijver Jules Verne (1828-1905); o.a. persoonlijke herinneringen, por­tretten, manuscripten.

Musée d'histoire naturelle
, Place de la Monnaie,
natuurhistorisch museum met een belangrijke collectie.Andere bezienswaardigheden
 

Église Sainte-Croix
,
een 17de-eeuwse kerk, in de 19de eeuw gerestaureerd, in een van de oudste wijken van Nantes. Het vroegere belfort van de stad bekroont deze kerk.
De Préfecture
stamt uit de 18de eeuwen is gebouwd in c1assicistische stijl, met Ionische zuilen.
De Eglise de l'Immaculée-Conception
(van de Onbevlekte Ontvangenis) werd onder hertog François II gebouwd in flamboyante stijl.


Omgeving van Nantes
 

Chateaubriant

Oude stad in het grensgebied van Bretagne en Anjou, omgeven door bossen en meren. De stad bewaart een nog gedeeltelijk 11de eeuws feodaal kasteel, dat achtereenvolgens heeft toebehoord aan de families De Cháteaubriant, De Dinan en De Laval.
Nadat het kasteel in 1488 door Franse troepen
was ontmanteld, bleven slechts de versterkte poort, de machtige donjon en de kapel, in recente tijd gerestaureerd. over. In 1533 bouwde de gouverneur van Bretagne, Jean de Laval, er een paleis in renaissancestijl bij, met dakvensters versierd met de familiewapens. Van de colonnade die de cour d'honneur, het voorplein, omgaf, resteren nog twee brokstukken.
Saint-Jean-de-Béré
De kerk is in de 11de eeuw door de benedictijnen gebouwd in een mooie rossige zandsteen. Het schip stamt uit de 12de eeuw. Buiten, aan de zuidzijde, bevindt zich een altaar, waar in de tijd dat de zwarte dood hier huishield de mis werd opgedragen, met daarboven twee basreliëfs, voorstellend de annunciatie en de visitatie, resp. 13de en 15de eeuw. In het interieur o.a. drie 17de-eeuwse retabels en een 15de­eeuws Mariabeeld.

Omgeving Nantes, Cháteau de la Motte-GlainOmgeving  
 

Cháteau de la Motte-Glain,
18 km ten zuidoosten van Cháteaubriant, 2 km ten zuiden van het plaatsje La Chapelle-Glain: een op het eind van de 15de eeuw door Pierre de Rohan gebouwd kasteel. Interessant is vooral de imposante ingangspartij, door twee zware torens geflankeerd.
 
Abdij de la Meilleraye-de-Bretagne  
 

21 km ten zuiden van Cháteaubriant: de dicht bij een mooi meer gelegen abdij werd omstreeks het midden van de 12de eeuw gesticht door cisterciënzermonniken, thans herbergt zij een trappistenklooster. De 12de­eeuwse abdijkerk, in de 14de en 15de eeuw verbouwd, heeft de gestrengheid die de heilige Bernardus zijn volgelingen oplegde, behouden. In het interieur o.a. een beeld van Maria in gepolychromeerd hout, 17 de eeuw. De kloostergebouwen zijn 18de­eeuws.
De Vallei van de Don,
ongerept en diep uitgesneden - bekend voor zijn leisteen - bij uitstek geschikt voor actieve verkenningen (te voet, met mountainbike en kano).


Château de Goulaine,
 

14 km ten zuidoosten van Nantes: het versterkte kasteel uit de 15de eeuw, gebouwd door de heren van Goulaine, is even buiten het dorp Haute-Goulaine gelegen. In de bouwstijl van het kasteel vindt men de harmonieuze overgang van flamboyante gotiek naar vroege renaissance. Kapel en stallen dateren uit de 17de eeuw.

Le Loroux-Bottereau,  

20 km ten oosten van Nantes: de kerk van dit dorp bewaart kostbare Romaanse fresco's uit het eind van de 12de eeuw, afkomstig uit een oude, thans verdwenen kapel in de buurt. Zij beelden de legende uit van Saint-Gilles en Karel de Grote. Eén voorstelling geeft de keizer weer, geknield en boetend voor de incest die hij met zijn zuster Gisèle zou hebben bedreven.

Clisson  

(28 km ten zuidoosten van Nantes): het thans geruïneerde, maar toch nog bezienswaardige kasteel behoorde in de 14de eeuw aan het vooraanstaande geslacht De Clisson, later aan de hertogen van Bretagne. De monumentale ingangspartij en het westelijk deel van het bouwwerk werden in de 15de eeuw gebouwd door hertog François II van Bretagne. Van de middeleeuwse vesting resteren alleen een kapel, het herenhuis en de keukens.

Blain 

(37 km ten noorden van Nantes): het kasteel waarin thans een onderwijsinstelling is gevestigd, is een mooi voorbeeld van middeleeuwse vestingbouwkunde. Het stamt uit de 12de eeuw, maar is in latere eeuwen verscheidene malen herbouwd.

Office de Tourisme
7 rue de Valmy, 44041 NANTES , tél. 02.40.20.60.00, télécopie : 02.40.89.11.99, - Association Loi 1901 - Ville d'Art et d'Histoire. Ville fleurie 4 fleurs.  -  Email :
office@Nantes-Tourisme.com

Regio Pays-de-la-Loire   
Western Loire is a mosaïc of life's pleasures. Even the place names seem to be made of dreams : 'La Côte de Lumière', the Jade Coast, 'La Côte d'Amour', the Bay of La Baule...Golden sands stretch out to the horizon : rocky creeks wait to charm unexpecting visitors. From sophisticated leisure facilities to the simple pleasures wide meadows, dense woods, cool, calm rivers and the Royal Loire...You'll find it all here where the colours blue and green are the region's trademark. Red tiled roofs and white stone walls dot the green landscape which hugs the brilliant, blue sea : a soothing setting for the historic and region's treasures of Saumur, Nantes, Fontevraud Abbey, the Puy du Fou, and Angers with it's Tapestry of the 'Apocalypse'.
Between rounds of golf, sample the gastronomic delights proposed by the region's culinary artists. The riches of the land (rillettes from Le Mans, capons from Sarthe, fish with beurre blanc, smoked eel...)can only be matched by the generosity of the sea : lobsters, crayfish, shellfish...And from the banks of the Loire come the ideal wines to accompany this banquet : Muscadet, Anjou and Saumur.
Comité Régional du Tourisme
2, rue de la Loire  -  B.P. 20411  -  44204   NANTES Cedex 2  -  Tel: 33 (0) 2 40 48 24 20   -  Fax: 33 (0) 2 40 08 07 10   
E-mail:
infotourisme@crtpdl.com

TROGLODYTES   
Het Franse boerenland in de Anjou in de Atlantische Loirestreek, heeft letterlijk een dubbele bodem. In de loop van de eeuwen is in de zachte grond een netwerk uitgegraven van gangen, kelders, zalen en kamers. Ideale ruimtes om wijn in op te slaan, champignons in te kweken, maar ook om in te wonen. De troglodytes wonen al sinds eeuwen in de Le Saumurois en dat heeft alles te maken met de grondsoort in dit gebied.
Die bestaat uit tuffeau, turfkrijtsteen of falun, schelpmergel,
twee boterzachte steensoorten waarmee je uitstekend huizen, kerken en kastelen kunt bouwen. Sinds de middeleeuwen is de grond van Le Saumurois dan ook leeggehakt. Niet alleen door steenhouwers, maar ook door mensen die het prettig vinden om, beschut tegen regen en wind, in een huis onder de grond te wonen.

En het bijzondere is:  

zowel arme als rijke mensen lieten hier een souterrain stulpje, oftewel une cave demeurante, graven. Boerenknechten woonden er tijdens de oogstmaanden, protestanten hielden zich er verscholen tijdens de godsdienstoorlogen en de adel zocht de fraaiste plekjes uit met zicht op de Loire.
Bewonder maar eens
La Grande Vignolle aan de oevers van de Loire in Turquant. Of het kasteel van Souzay, waar de Franse koningin Marguérite van d’Anjou zou zijn overleden.

Betekenis van het woord “troglodyte 

Het woord is afkomstig uit het Grieks en betekent holbewoner oftewel een persoon van een primitieve stam. Eind 20ste eeuw heeft het woord echter ook een nieuwe betekenis gekregen. Het staat voor een hacker die zijn werkplek nooit verlaat.
Comeback van de troglos
In de 20ste eeuw ging het slecht met de ondergrondse woningen. Veel huizen stonden er verlaten en verwaarloosd bij, maar sinds een jaar of tien zijn de 'troglos' weer helemaal 'in'. Er zijn er een heleboel opgeknapt of omgebouwd tot een museum, een toeristische attractie, een restaurant of tot een troglogîte.

Tegenwoordig heeft u voor een kennismaking  

met de diepste en donkerste kant van Le Saumurois dan ook keus uit een hele lijst verrassende bezienswaardigheden. Laten we een kort rondje maken. Wilt u voor u op pad gaat, eerst meer weten over de troglodieten of Le Saumurois?
Theater en een beestenboel
De meeste ondergrondse attracties liggen in en rond Doué-la-Fontaine. In de wijk Douces kunt u naar de Arènes. In het uitgegraven amfitheater worden nog steeds muziek- en toneelvoorstellingen gegeven. De tribunes zijn trouwens pas in de 15de eeuw aangelegd. Vroeger was hier een grote steen'- groeve. Ook aan de Route de Cholet in Doué-la-Fontaine zijn oude steengroeven te vinden.
 
Er is hier in de gaten en putten  

zelfs een complete dierentuin aangelegd. Meer dan 500 dieren, van o.a. apen, luipaarden en leeuwen tot andere wilde beesten leven hier niet achter tralies, maar in kuilen, op eilandjes en in de nagemaakte 'bush'.
Compleet troglodietendorp
Het Village trogiodytique de Louresse- Rochemenier ligt zes kilometer ten noorden van Doué-la-Fontaine. U stuit hier op een complete ondergrondse enclave. Het hele dorp is tegenwoordig ingericht als museum. U kunt een kijkje nemen in twee oude boerderijen, compleet met meubilair en werktuigen. Sinds 1930 wonen er geen mensen meer. Verder is er een kapel uitgehakt in de grond en kunt u een bezoekje brengen aan een eigentijdse troglodietenwoning, zodat u zelf kunt zien, ruiken en voelen hoe een moderne troglodiet gehuisvest is.
 
Kunst in de cave  

Moderne ondergrondse kunst vindt u in L'Orbière, in de Espacc d'Arts Plastiques en Milieu Troglodytique. De lokale kunstenaar Jacques Warminski speelt hier volop met het contrast tussen licht en donker, hemel en kelder. In Denezé-sous-Doué vindt u de 'caverne sculptée', een intrigerend 16de-eeuws stilleven van - zo denkt men tenminste - een geheim broederschap van steenhouwers. Honderden 'uitgebikte' figuren geven hier de geheimen prijs van het hun ambacht, hun leven en hun rituelen.
Boeren onder de grond
Nog een opmerkelijk gehucht is te vinden in la Fosse. Uitgegraven in 1830, werden de ondergrondse woningen 'pas' in 1979 opnieuw ontdekt..Overigens niet verwonderlijk: alleen de schoorstenen steken boven het maaiveld uit. Ondergronds is rondom een 'cour' ruimte voor drie boerenfamilies en hun vee. Het gehucht geldt als een schoolvoorbeeld van de 'boeren' trogiodyte- architectuur: met kamers, een graanschuur en opslag voor groenten. De grotten van la Fosse werden in 1940 verlaten, maar geven nog,steeds een mooie indruk van het vroegere boerenleven onder het maaiveld.

Wijn. champignons en rupsen  

Ook voor kelders,"en kwekerijen leent de dubbele bodem van Le Saumurois zich uitstekend. Wijn kan hier bij een zeer constante temperatuur in alle rust rijpen. Gáát u maar eens proeven in een van de vele wijnhuizen aan de oevers van de Loire. Daarnaast hebben ook. veel champignonkwekers de kelders ingericht. In deze grotten groeit maar liefst 65 procent van de Franse,champignonproductie. Als u meer wilt zien, en lezen over eetbare en giftige paddenstoelen, ga dan naar het
Musée du Champignon Saint-Hilaire-Saint-Florent.
Dit bonte verzamelmuseum is uiteraard gevestigd in een vroegere grotwoning. Dan nog een tip voor coutureliefhebbers: ga eens een kijkje nemen op de zijderupsplantage van Coudray-Macouard. Hier 'groeien' in alle rust en stilte de allermooiste stoffen.

Internet
 

www.zoodoue.fr  of www.enpaysdelaloire.com. U vindt daarop volop informatie over troglodieten (grotwoningen) uit alle delen van de wereld en door alle eeuwen heen en over verblijfsmogelijkheden in de Anjou. Zie ook muurschilderingen

** Uw accommodatie
in Frankrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Frankrijk. Er zijn meer dan 11.000 hotels/appartementen online boekbaar. Laagste prijsgarantie, maximale keuze, tevreden gasten, onpartijdige hotelbeoordelingen, uw taal wordt altijd gesproken!

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”! 
** U vindt er o.a.:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets